Kvinnor är mer aktiva i de kriminella nätverken än polisen tidigare vetat om. De ingår både i planering och i utförandet av brott, enligt en ny underrättelserapport från Stockholmspolisen. Foto: Claudio Britos

Polisen: Kriminella jobbar på fritidsgårdar

Personer med kopplingar till kriminella nätverk jobbar på flygplatser, fritidsgårdar och som ordningsvakter. Samtidigt kryper gängkriminaliteten allt lägre ner i åldrarna. Det skriver Stockholmspolisens underrättelseenhet i en ny rapport.

  • Publicerad 11:38, 3 okt 2019

I Stockholmsregionen finns i dag 50 kriminella nätverk, med totalt ungefär 1 500 medlemmar. Det visar en ny rapport från underrätelseenheten inom Stockholmspolisen. Det rör sig om lokala kriminella nätverk, mc-gäng, extremismnätverk och firmor inom supporterkulturen.

Sedan den förra kartläggningen har de lokala kriminella nätverken som huvudsakligen sysslar med narkotikaförsäljning blivit fler. 2017 var hälften av nätverken lokala och är det två tredjedelar.

– Ytterligare slutsatser är att flera av nätverken har ett högt våldskaptital och att vi ser att genomsnittsåldern på de i nätverken har sjunkit. Dessutom ser vi att kvinnorna i högre grad än tidigare finns med i den organiserade brottsligheten, säger Palle Nilsson, chef för underrättelseenheten i polisregion Stockholm, i ett pressmeddelande.

Rekryterar unga på fritidsgårdar

Enligt rapporten finns det personer med kopplingar till kriminella nätverk som arbetar på positioner som hotar samhällssystemet. Det kan röra sig om säkerhetspersonal och bagagehanterare på flygplatser som i sin ställning kan möjliggöra smuggling. Det finns också exempel på aktiva kriminella som har anställts som trygghetsvärdar och ordningsvakter.

Genom att ta anställning och knyta kontakter med personal används fritidsgårdar som en rekryteringsbas till nätverken, enligt rapporten.

"Fritidsgårdarna fungerar som mötesplaster för nätverkspersoner och utgör en bas för deras kriminella verksamhet samt rekrytering. Inte sällan förvaras och säljs narkotika inne på fritidsgårdarna, alternativt i nära anslutning till lokalerna."

Genomsnittsåldern i de kriminella nätverken har sjunkit, enligt rapporten:

"Det finns konkreta uppgifter om att majoriteten av de lokala kriminella nätverken aktivt involverar personer under 16 år i sin brottsliga verksamhet. Denna omständighet sker dock sannolikt i större utsträckning än vad som är känt av polis."

Kvinnor mer aktiva

Kvinnorna i de kriminella nätverken har tidigare antagits ha en passiv och stödjande roll.

"Den generella synen i samhället har varit den att kvinnornas understödjande av den organiserade brottsligheten sker ofrivilligt och ofta i periferin utan att vara avgörande. Kvinnorna betraktas i dessa sammanhang sällan som kompetenta och självgående aktörer", skriver rapportförfattaren.

Men i sin kartläggning har polisen identifierat att kvinnorna i nätverken är mer aktiva än man tidigare trott. De medverkar både i planeringen och i genomförandet av brott.

Flyttat utomlands

Nätverken har blivit allt mer internationella på senare år. Många personer har flyttat sin bas från Stockholm till andra länder för att undkomma konflikter på hemmaplan. Det har i sin tur inneburit att kriminella från Stockholm har begått allvarliga våldsbrott, inklusive mord, utomlands. I slutet av juni sköts till exempel två svenska män ihjäl i Köpenhamn. En av dem hade kopplingar till ett kriminellt nätverk i Rinkeby.

Samtidigt underlättar kontakter i utlandet smugglingen av narkotika till Sverige.