Götgatan är den mest olycksdrabbade gatan på Södermalm i år, inte minst vid de anslutande korsningarna – som den vid Skanstull. Det beror på att många cyklister passerar här varje dag enligt poliserna Krister Drakeklint och Fredrik Hellgren, som hoppas att cyklisterna ska bli bättre på att följa trafikregler, som att stanna vid rött. Foto: Sacharias Källdén

Polisen kritiserar stadens cykelsatsning

Containers på cykelbanor, röda körfält som plötsligt försvinner ut i tomma intet och dålig information. Nu kräver Södermalmspolisen att staden ökar trafiksäkerheten för cyklisterna – för att minska olyckorna.

  • Publicerad 07:19, 10 nov 2017

Det finns en hel del kvar att göra beträffande trafiksäkerheten i stadens cykelsatsning. Det anser Fredrik Hellgren och Krister Drakeklint från Södermalmspolisen, som menar att flera av satsningarna har gjort det svårare för trafikanterna att följa reglerna.

– Ta de rödfärgade partierna som skiljer cykelvägar från gångvägar som exempel, de är bra men inkonsekvent utplacerade, vilket förvirrar cyklisterna som inte vet var de ska köra. Jag tror politikerna måste ut och cykla själva för att se hur det ser ut, som det är nu motarbetar staden sig själv, säger Krister Drakeklint.

Stockholm tar nytt steg mot dieselförbud

– När staden skyfflar snö hamnar det på cykelbanan, tillfälliga byggcontainrar hamnar också där, vilket tvingar ut cyklisterna i vägen. Om man vill få Stockholm till en cykelstad så måste man göra något för säkerheten, säger Fredrik Hellgren.

"Kan dröja innan effekten syns"

Trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) säger att han har förståelse för att det kan upplevas knivigt att ta sig fram som cyklist idag.

– Jag förstår att cykelbanorna kan uppfattas som inkonsekventa, men staden förändras hela tiden, inte minst Slussenbygget kräver kontinuerliga trafikförändringar. Vi gör enorma satsningar för underlättad cykeltrafik och bättre trafiksäkerhet men det kan ta ett tag innan effekten syns. Oavsett hur man färdas måste man vara införstådd i att en stad är komplex och rörlig.

Stor satsning på Stockholms gångtrafikanter

Enligt en studie över trafikolyckorna som skett på Södermalm i år beror en fjärdedel på att trafikanterna brutit mot reglerna, genom att till exempel cykla mot rött, göra en u-sväng upp på trottoaren eller strunta i högerregeln. Att se till att trafikreglerna följs är polisens uppdrag. Men även på den punkten riktas skarp kritik mot staden.

"Svårt att göra vårt jobb"

Anders Lindberg, kommunpolis på Södermalm, menar att det krävs ett bättre samarbete mellan polisen och trafikkontoret. I dag finns en samverkansgrupp för hela region Stockholm, som framförallt samverkar kring extraordinära händelser – som terrorattacken på Drottninggatan. Men det skulle också behövas ett långsiktigt förebyggande samarbete kring trafikolyckor, tycker Anders Lindberg.

– Våra insatser måste koordineras, vi har svårt att göra vårt jobb när vi inte vet vilka förändringar som sker i trafiken. Eftersom trafikkontoret är de enda som kan verka preventivt behöver vi ha en formaliserad samverkan med en gemensam målsättning.

Missen: Här kör bilisterna mot enkelriktat utan risk för böter

Trafikborgarråd Daniel Helldén säger att han ska se över om det går att göra några förbättringar rörande samverkan mellan trafikkontoret och de enskilda stadsdelarna. Något Erik Söderberg, pressansvarig på trafikkontoret, inte heller är främmande för.

– Södermalmspolisen är välkomna att framföra sina önskemål så ska vi se vad som kan göras.

Trafikolyckorna på Söder 2017

- 112 personer har skadats i trafiken på Södermalm fram till september i år, varav 101 lindrigt, 10 svårt och 1 dödsfall. Det är en klar minskning jämfört med både 2015 och 2016, då antalet var 134 personer fram till september båda åren.

- De flesta olyckorna sker i korsningar.

- De vanligaste olyckorna är cykel i kollision med bil, eller fotgängare i kollision med bil. Ringvägen och Götgatan står för flest av dessa olyckor (22 av 51).

- De flesta olyckorna sker i dagsljus, vid lunchtid eller när folk slutar jobbet.

- Olyckorna sker oftast på cykelöverfarter, cykelbanor, övergånggställen eller vägbanor. Kan vara allt ifrån att cyklisten eller fotgängaren blir påkörd när bilen ska in i garage, att bilen gör en u-sväng upp cykelbanan eller att cyklisten cyklar över övergågnsställen och tror att bilföraren ska stanna.

- Ofta ligger förklaringen i ouppmärksamhet eller att trafikreglerna, så som högerregeln, inte följs.

Källa: Krimonologstudent Cornelia Ljungberg och STRADA, polisens statistiksystem

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.