Polisen tog emot färre anmälningar

Färre brott verkar ha begåtts på Mälaröarna förra året. Under 2018 minskade anmälningarna till polisen – ett trendbrott jämfört med de senaste åren.

  • Publicerad 15:10, 1 feb 2019

Överlag ser vi i hela landet att totalen av anmälda brott minskar.

Efter att ha ökat stadigt de senaste åren minskade plötsligt antalet brottsanmälningar, enligt Brottsförebyggande rådets preliminära siffror.

Totalt anmäldes 2 085 brott begångna inom Ekerö kommun, vilket är en minskning med ett par procent från 2017. En liten minskning, men likväl ett trendbrott.

– Överlag ser vi i hela landet att totalen av anmälda brott minskar. Det är svårt att säga med säkerhet vad det beror på att vissa brott ökar alternativt minskar. Minskningen kan vara att man inte anmäler i samma utsträckning som tidigare år, säger Elise Berlin, Ekerös kommunpolis.

Såväl anmälningarna om bedrägeri som skadegörelse och narkotikabrott minskade under året.

Men samtidigt ökade anmälningarna för flera andra brott i de större brottskategorierna. Både för våldsbrott, stöldbrott och trafikbrott fick polisen ta emot och handlägga fler anmälningar under 2018.

– Att det är en ökning av tillgreppsanmälningar, kan vara en försäkringsfråga då många försäkringsbolag kräver att en anmälan är gjord för att få ersättning. Men det kan även bero på att stölderna har ökat.

Brottsstatistiken varierar dock genom åren och skillnader är normalt. Sett över en femårsperiod har brottsanmälningarna gått både upp och ner, men 2018 års antal är i princip samma som det var 2013, så när som på tre anmälningar.

Siffrorna för 2018 är preliminära, men enligt Brottsförebyggande rådet brukar de slutliga siffrorna inte skilja sig så mycket från de preliminära.

De vill ge annan bild av e-sport

Nyheter En ny förening växer fram på Mälaröarna. Där ska e-sportare samlas och umgås. – Den här föreningen är öppen för alla, säger initiativtagaren Stefan Jernström.tisdag 23/4 6:00