Olagligt. De illegala rejvfesterna utomhus uppdagas oftast av att grannar i närområdena störs av hög musik och ringer polisen. Foto: Mostphotos

Polisen utökar arbetet mot illegala rejvfester ​

​​​​​​Polisens arbete mot illegala rejvfester i Stockholm fortsätter även i år. Nu har deras möjligheter att slå till mot och stänga festerna, som oftast arrangeras i skogsområden, också utökats.

  • Publicerad 11:17, 5 jul 2019

Illegala rejvfester utomhus har varit ett växande fenomen i Stockholm de senaste åren. Och inte sällan har det lett till klagomål från boende i områdena som har stört sig på hög musik och stök, vilket har resulterat i att polisen allt oftare har fått rycka ut och avbryta festerna.

Dygnslånga rejvfester på Snösätra förstör livet för Fagersjöbor: "Går inte att leva så här"

Nu har polisen utökat sina möjligheter att gripa in när de får tips.

– Vi har ökat våra ordinarie operativa enheters möjlighet till att på ett kvalificerat sätt kunna arbeta med den typen av fester när de kommer till polisens kännedom, säger Tomas Lundgren, polisinspektör och kommunpolis vid polisen Norrmalm.

Narkotika förekommer

Sommarmånaderna är traditionellt sett en period som polisens arbete mot de illegala festerna, som oftast arrangeras i skogsområden, ökar. Vid tillslagen påträffas det ofta också narkotika, enligt polisen.

Technopartiet vill skapa kulturell frizon

Alla poliser som jobbar med yttre tjänst ska även förberedas ytterligare för att kunna "jobba operativt" mot en rejvfest, enligt Tomas Lundgren. Några planer på en speciell enhet som enbart arbetar riktat mot de illegala festerna finns dock inte.

– En komplexitet med dessa fester är att polisen som huvudregel inte i förväg vet om, var och när festen skall äga rum. Det gör också att det är svårt att vika en särskild resurs för just det ändamålet, säger Tomas Lundgren.