Foto: Polisen/Sacharias Källdén

Polisen varnar: Dödsdrog i falska tabletter

Folk tror de tar lugnande ”benso” – men får i sig den livsfarliga drogen fentanyl. Nu varnar polisen för farliga falska tabletter som säljs som narkotika på gatan i Stockholm.

  • Publicerad 17:49, 6 feb 2018

Sedan november förra året har polisen gjort ett tiotal beslag av de falska tabletterna.

De liknar Xanax-stavar eller Oxycontin och säljs som lugnande ”benso”. Men när tabletterna analyserats har de visat sig innehålla två farliga substanser av den livsfarliga drogen fentanyl.

Nu går polisen ut med en varning på sin hemsida:

– Cyklopropylfentanyl är en av de farligaste fentanylsubstanser som finns. Bara under andra halvåret 2017 orsakade den över 60 dödsfall i Sverige, säger Stewe Alm vid nationella operativa avdelningens underrättelseenhet i ett uttalande.

Starkare än heroin

Fentanyl är en mycket farlig drog som är upp till 50 gånger starkare än heroin. Enligt polisens analyser har tabletterna innehållit just cyklopropylfentanyl eller cyklopentylfentanyl.

Handel av fentanylsubstanser förekommer på internet – där de i vissa fall säljs lagligt – trots att de är mycket oberäknerliga och lätta att överdosera.

Benso, som de falska tabletterna försöker efterlikna, är narkotikaklassade läkemedel som är vanliga vid blandmissbruk med alkohol och andra droger. Att kombinera benso med fentanyl är förenat med stor risk för andnöd, överdos och direkt livsfara.

Här säljs knark öppet – framför polisen

Koppling till gatuhandel

Polisens beslag av de falska tabletterna ger ingen ledtråd var de är inköpta. Men att de är koncentrerade till Stockholm kan enligt polisen tyda på att det handlar om någon form av gatuhandel här, skriver polisen. Det är också vanligt att falska läkemedel säljs via internet.

De falska tabletterna som polisen varnar för finns i två varianter. Den ena ser ut som Xanax-stavar. Den andra ser ut som Oxycontin, men är märkta med texten ”OP 80”.

Polisen är intresserad av all information om ursprung, för att få stopp på spridningen av de falska tabletterna. Tipsa polisen på 114 14. Den som har uppgifter om tabletternas ursprung kan hjälpa till att rädda liv.

Tabletterna som polisen varnar för. Foto: Polisen