POLISENS LISTA. Hallonbergen klassas nu som riskområde på polisens lista över utsatta områden i Sverige. Detta är en försämring från förra lägesbilden 2017. Foto: Leif Oldenburg/arkiv

Polisen: "Vi arbetar med insatser riktade mot grov kriminalitet "

Polisen presenterade nyligen listan över utsatta områden i Sverige. För Sundbybergs del innebär det en försämring – Rissne/Hallonbergen anses nu vara ett riskområde. – Vi delar lägesbilden och arbetar sedan tidigare efter en handlingsplan, säger Kajsa Johansson, kommunpolis i Sundbyberg

  • Publicerad 10:32, 11 jun 2019

Rissne/Hallonbergen i Sundbyberg var tidigare klassat som utsatt område, men anses nu vara riskområde på polisens nya lista som presenterades av polisens nationella operativa avdelning, Noa i förra veckan.

Enligt polisen har kriminaliteten fördjupats i området varför läget bedöms vara mer allvarligt än tidigare.

Områdena delas in i tre kategorier, särskilt utsatta, riskområden (som riskerar att bli särskilt utsatta) och utsatta.

– Det här kom inte som en nyhet. Vi arbetar sedan en tid med insatser riktade mot grov kriminalitet i Rissne/Hallonbergen, vilket tillfälligt kan skapa turbulens.

Sedan 2016 har Noa sammanställt en lista över landets ”utsatta områden”. Det är områden som präglas av socioekonomiska problem och att kriminella har inflytande i lokalsamhället. Den uppdaterade listan har 60 utsatta områden och 22 särskilt utsatta områden. Förra gången listan uppdaterades 2017 var siffrorna 61 och 23.

Vad kommer det här innebära konkret?

– Det blir ingen numerär förändring av poliser, som jag sagt finns det en handlingsplan. Det känns viktig att belysa att Noa-rapporten bygger på händelser över tid, inget är baserat på något som hänt senaste veckorna, säger Kajsa Johansson.

Peter Schilling (S), kommunstyrelsens ordförande:

–  Det är en oroande utveckling vi ser, och jag förväntar mig att det här leder till att polisen tillför ytterligare resurser och att området får förstärkt närvaro från polisen för att störa och stävja de kriminella nätverken, säger Peter Schilling.

– Samtidigt måste man förstå att det är en väldigt svår problematik, där det inte räcker med att polisen eller staden gör isolerade insatser. Det krävs förstärkt samverkan och hela civilsamhället måste bidra. Det tar tid att vända utvecklingen och arbetet måste därför vara långsiktigt, anser Peter Schilling.

Kajsa Johansson upplever att det redan sker positiva saker och nämner bland annat #tryggare15.

Engagemanget är också något Peter Lindström (C), ordförande i Sundbybergs brottsförebyggande råd, tar fasta på.

– Jag upplever ett enormt engagemang i trygghetsfrågan där staden i samverkan med polis, näringsliv, föreningar och medborgare kommer att arbeta med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Om tillräckligt många gör tillräckligt mycket, så blir det till slut en förändring, säger Peter Lindström i ett pressmeddelande.

Rissne/Hallonbergen klassas som riskområde

Nätverk kritiskt till planen för stationsområdet

Nyheter Risk att byggnaderna bildar en mur som hindrar solljuset För lite ljus till följd av för höga hus, är grundkritiken mot detaljplanen för Sundbybergs nya stadskärna som nätverket "Trivsam stadskärna" nu presenterar. Nätverket liknar stationshuset vid en...fredag 11/10 14:11

Sundbyberg får sin första muralmålning

Nyheter Gatukonstnären "Rio" har hämtat inspiration från Sydamerika Sundbybergs senaste konstverk är 250 kvadratmeter och blir som mest praktfullt från korsningen Ekensbergsvägen/Gränsgatan. Gatukonstnären Julia Rio ligger bakom Sundbybergs första muralmålning,torsdag 10/10 13:59
Stockholm Direkt