Krog 2022. En polisrazzia har gjorts mot fem krogar i innerstan. Foto: Sacharias Källdén

Polisrazzia mot flera krogar i innerstan

Polisen har gjort tillslag mot flera restauranger och pubar i innerstan som ett led i arbetet mot grov organiserad brottslighet i krogvärlden.

  • Publicerad 09:59, 18 okt 2019

Norrmalmspolisen och gränspolisen har gjort tillslag till mot fem restauranger på Norrmalm och Södermalm.

Polisrazzian gjordes inom ramen för Krog 2022, som är polisens arbete mot grov organiserad brottslighet i krogvärlden. Tillslagen utfördes också tillsammans med flera myndigheter, däribland Skatteverket och Arbetsmiljöverket. Målet var framförallt att göra kontroller av grovt kriminella som börjat driva restauranger och pubar inom området som har kopplingar till olika kriminella nätverk, enligt polisen.

Polisinsatsen resulterade i att samtliga restauranger fick anmärkningar från närvarande myndigheter gällande brister och hur saker och ting hanterats . Följden för detta blev viten.

För polisens del vidtog man åtgärder i två fall gällande brott mot utlänningslagen.

Krafttag mot kriminalitet i krogvärlden

– Arbetet var mycket lyckat och det var tydligt att liknade insatser bör göras i framtiden. Dessa insatser visar på en styrka och enighet mellan de olika myndigheterna. Vi alla kan göra något och detta arbetssätt öppnar upp för många olika ingångar beroende på vad de olika myndigheterna kan vidta för åtgärder mot de oseriösa näringsidkarna, säger polisassistent Artur Skowronski som ledde insatsen från polisens sida, i ett uttalande.

Insatsen gjordes den sjunde oktober.