Politiker sågar förslaget på Södermalms graffitiväggar

Södermalms förslag till lagliga graffitiväggar sågas av både gatukonstnärer och politiker. ”Det här förslaget är undermåligt” säger Mathias Leveborn (V).

  • Publicerad 12:58, 28 maj 2015

Får i uppdrag att ta fram ett förslag på en 18-hålsbana för golf och kommer tillbaka med en minigolfbana.

Södermalms stadsdelsförvaltning har nu offentliggjort sitt förslag på var stadsdelens två utlovade väggar för laglig graffiti bör stå.

Förslaget är långt ifrån vad gatukonstnärerna hade hoppats på. Det som föreslås är två stycken väggar på nio gånger två meter som ska uppföras i trä vid kafébyggnaden intill Tanto bollplan samt på en öde plats i kvarteret Persikan i Barnängen.

Totalsågning

Graffitifrämjandets talesperson Hugo Röjgård skräder inte orden efter att ha tagit del av förslaget.

– Två stycken skitväggar på nio meter! Det här förslaget inte är seriöst ur ett graffitiperspektiv, säger han.

Enligt honom är det som om tjänstemännen skulle ta fram ett förslag på en 18-hålsbana för golf och kommer tillbaka med en minigolfbana.

– Är det här bättre än ingenting? Nej jag säger tvärtom. Det här skickar bara ignoranta signaler och att man gör det här med vänster hand. Gör om och gör rätt, säger Hugo Röjgård.

"Vi har högre ambitioner"

Mathias Leveborn (V), ersättare i stadsdelsnämnden och engagerad i graffitifrågan, håller med.

– Det här förslaget fyller inte den funktion som det ska. Vi har högre ambitioner än så här, säger han.

Mathias Leveborn jämför med Botkyrka kommun där det finns två öppna väggar, 90 respektive 40 meter breda.

– Då ska Stockholm ha två väggar som är nio meter, nej det är för dåligt, säger han.

"Måste bli bra"

Förslagets ska nu granskas och diskuteras av politikerna i nämnden. Mathias Leveborns förhoppning är att man ska kunna ha en dialog med gatukonstnärer för att komma fram till ett annat förslag.

– Många vill det här. Det här är en viktig profilfråga för majoriteten, det här måste bli bra, säger Mathias Leveborn.

Anders Göransson (S), ordförande i nämnden, håller med om det sista: Satsningen måste blir bra.

Välkomnar inspel

Mer än så vill han inte säga om förslaget i dag. Anders Göransson hänvisar till den diskussion som nu ska ske mellan politikerna i majoriteten och mellan politikerna och medborgarna.

– Vi fattar beslut om två veckor. Innan dess låter jag bli att kommentera själva förslaget, säger han.

Anders Göransson har redan tagit emot flera mejl om graffitiväggarna och välkomnar fler.

– Vi är oerhört glada för alla synpunkter vi får från medborgarna, säger han.

Förslaget i detalj

Väggarna konstrueras i trä med en målningsbar sida.

Väggarna uppförs med en längd på cirka nio meter och till en

höjd av drygt två meter.

I anslutning till väggarna placeras skräpkorgar och insamlingskärl för tomma färgburkar samt anordnas eventuellt sittplatser.

Någon typ av pallar/stegar att stå på vid målning kan också sättas ut men bör då förankras vid väggarna.

I anslutning till väggarna ska finnas en skylt med regler för vad som gäller vid användning av väggarna.

I reglerna ska exempelvis framgå att väggarna är öppna för alla att använda, att det inte är tillåtet att måla kränkande budskap på väggarna, att tomma sprayburkar ska slängas i särskild behållare, att sprayning endast får ske på väggarna att de som använder väggarna har ett gemensamt ansvar för dem och för att hålla snyggt i miljön om kring väggarna.