Politiker säger nej till höghus

Medborgare är kritiska till ett föreslaget 17-våningshus i Bålsta stationsområde. Bålstapartiet och Sverigedemokraterna instämmer. – Vi tycker inte att det passar, säger Owe Fröjd, Bålstapartiet.

  • Publicerad 16:37, 24 apr 2019

Kommunen har under våren tagit in åsikter från medborgarna gällande utbyggnaden av centrum. Ett trettiotal yttranden kom in. Genomgående var kritik mot det höghus som föreslås i centrum.

Den 23 april beslutade kommunstyrelsen i Håbo att en detaljplan för Bålsta torg ska skickas ut på granskning. Bålstapartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet. Bålstapartiet är bland annat kritiska till det 17 våningar höga huset Vidablick, som ingår i planen.

– Vi har hört opinionen. Majoriteten som bor i centrum vill inte ha det, säger Bålstapartiets Owe Fröjd.

Höghuset Vidablick är tänkt att byggas av trä och bli ett landmärke i Bålsta stationsområde. Det är Håbohus och Bjerking som står bakom förslaget till huset som ska rymma bostäder, kontor och allmänna ytor.

Projektet Vidablick utsågs av kommunstyrelsen som vinnare i en markanvisningstävling som utlystes 2016.

Det omdiskuterade höghuset planeras ligga intill resecentrum i Bålsta. Om det blir verklighet kommer det att rymma 55 bostäder samt kontorsytor på tre våningsplan. På bottenplanet planeras för en restaurang/cafédel och dessutom kommer allmänheten att kunna ta sig upp till husets tak via en hiss från torget.

Trästommen är det bärande elementet och som ska ge byggnaden karaktär, medan glasfasaderna anses bidra till byggnadens lätthet. Med hjälp av vindturbiner högst upp ska egenproducerad el kunna täcka hälften av husets förbrukning.

Bålstapartiets Owe Fröjd menar att argumentet för huset från början var att det skulle bli Europas högsta trähus och att det därför skulle fungera som bra marknadsföring för kommunen. Detta argument håller dock inte längre eftersom det nu finns och planeras höghus av trä på flera andra platser i Europa.

Det är det kommunala bolaget Håbohus om står bakom förslaget till huset. Owe Fröjd menar att det därför blir enklare att säga nej till bygget.

– Det drabbar ingen annan. Vi äger frågan själva, säger han.

Lotta Grahn Elg, Moderaterna, har förståelse för att många medborgare inte vill ha 17-våningshus i Bålsta stationsområde. Likväl som signalerna om 16-våningshuset i Bålsta centrum, inte är uppskattat.

– Vi är många som delar den uppfattningen. Jag har förstått att det är en vattendelare i kommunen, huruvida Vidablick ska bli till eller inte. I detaljplanen som vi nu skickar ut på granskning, samråd har redan varit och då var det ca 30 synpunkter, säger hon.

Trots den uppfattningen vill den politiska majoriteten inte att detaljplanen dras tillbaka.

– Vi vill ha planer som möjliggör, inte förbjuder, säger Lotta Grahn Elg, Moderaterna.

Sverigedemokraterna i Håbo kommun vill även att det ska genomföras en folkomröstning i frågan.

Detaljplan

En detaljplan är en plan genom vilken samhället, efter prövning av vad som är lämpligt, styr hur mark får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas. När en detaljplan arbetas fram av kommunen måste hänsyn tas till olika intressen, till exempel ägarens önskemål liksom natur- eller kulturvårdens intressen.
Källa: NE.se

Senaste numret

Bålstabladet
Stockholm Direkt