Politiker vill låta DIG döpa fler platser i stan: "Vill skapa lex Vårt Kungsholmen"

Platsen vid Preem-macken SKA namnges. Det anser Folkpartiet, som nu går till stadshuset med kravet på ett ”lex Vårt Kungsholmen”.

  • Publicerad 09:17, 9 okt 2015

Som bekant fick er läsares namnförslag för platsen vid macken vid Norr Mälarstrand, Norr Mälarkajen och Kungsholmskajen, kalla handen av stadens namnberedning.

Enligt namnberedningen hade det inte framförts tillräckliga skäl för att namnge kajen och att området inte var tillräckligt avgränsat.

”Det finns helt enkelt inga kommunikationsmässiga eller orienteringsmässiga behov av ett särskilt namn för denna plats.”, skrev beredningen bland annat.

Men det svaret ger Folkpartiets Rasmus Jonlund, som tillsammans med Vårt Kungsholmen sjösatte namntävlingen, och hans partikollega Björn Ljung inte mycket för.

Nu försöker de därför döpa platsen genom politiken. Inom kort ska de lämna in en motion till kommunfullmäktige där de vill ge lämplig instans i uppdrag att hitta ett ”lämpligt och värdigt namn” för platsen.

’’Ovanligt fyrkantigt’’

– Det var ett ovanligt fyrkantigt och byråkratiskt svar namnberedningen, som annars är en bra institution, gav. Namn på platser som den vid macken skulle öka orienterbarheten i stan, inte tvärtom, säger Björn Ljung.

– Platsnamn är viktiga för identiteten och att orientera sig i stan. Platsen vid macken är ett lysande exempel på det. Vi tycker att det finns en anledning till att den ska ha ett namn och det skulle öka orienterbarheten, säger Rasmus Jonlund.

Genom motionen vill de också att staden ska utforma en bättre och mer positiv namngivningspolicy för att kunna döpa fler platser som idag inte har ett namn. Ett ”lex Vårt Kungsholmen” enligt Björn Ljung.

– Det är ni som har anammat idén med att namnge platser, till exempel Karlfeldtsparken, och det är inte så vanligt. Men det är en rolig grej där man får engagemang hos medborgarna. Om man får en plats som man kan relatera till så blir den välrelaterad. I samband med att man döper platser borde man också förklara namnet med skyltar, säger han.

Svanviken nästa namn?

Får de gehör för sin motion kan de tänka sig fler platser i stadsdelen, exempelvis ”Svanviken” vid Rålis eller parken bakom Trygg Hansa-huset, som skulle kunna få officiella namn.

– Namnfrågan har fått en formalistisk sjuka. Det är klart att vi inte ska namnge platser till höger och vänster, men vi tycker att det behövs en mer liberal syn på att namnge platser som saknar officiella namn, säger Rasmus Jonlund.

Motionen

Folkpartiet genom Rasmus Jonlund och Björn Ljung vill genom motionen:

1) Uppdra att finna ett lämpligt och värdigt namn på platsbildningen vid Norr Mälarstrands kaj nedanför Kungsholmstorg

2) Uppdra att utforma en namngivningspolicy som intar en positiv inställning till namngivning av platser som i dag saknar officiella namn.

Visa merVisa mindre