Diskussion. Under torsdagens stadsdelsnämndsmöte diskuterades ekonomin för verksamheter i Bromma. Foto: Ella Söderberg

Politikerna i diskussion om Brommas ekonomi

Under torsdagskvällens nämndmöte låg fokus på Bromma stadsdels ekonomiska framtid. Det eftersom tertialrapport 2019, alltså resultat och analyser av nämndens arbete under årets första fyra månader, presenterades.

  • Publicerad 14:42, 24 maj 2019

Enligt förvaltningen väntas flera ekonomiska utmaningar under året. Trots att det bara är maj månad prognostiserar man ett underskott på flera miljoner inom stadsdelens verksamhet för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och förskoleverksamhet. Detta till följd av bland annat ett ökat antal barnärenden, personalkostnader och IT-kostnader.

Trots detta tror nämnden ändå att budgeten kommer att sluta i balans under 2019, ett så kallat nollresultat i slutet av året, då andra verksamheter inom stadsdelen går med plus.

Men Vänsterpartiets Lillemor Samuelsson var kritisk. Hon ställde frågan om vilka besparingar som kommer att krävas i stadsdelens kärnverksamheter på vägen mot ett nollresultat.

– Nu är det den nya majoritetens ansvar att se till att tilldela en budget och ge Brommaborna det som man har lovat, sa Lillemor Samuelsson.

"Är inte det minsta orolig"

Nämndens ordförande Johan Paccamonti (M) svarade med att han var förvånad över vad han kallar "S och V:s nyfunna intresse för ekonomistyrning" och påpekade att det fanns underskott även förra året. Han menade att en förklaring till underskottet är att fler har fått försörjningsstöd i Bromma, som enligt honom är en effekt av gymnasielagen.

Lillemor Samuelsson menade att den grönblå majoriteten var medvetna om gymnasielagen när de la budgeten för 2019.

– Att det nu i maj 2019 kommer som förklaring till att pengarna inte kanske räcker det känns svårt att bemöta på ett värdigt sätt. Ni har gjort en prioritering att sänka skatten och sänker man den blir det mindre pengar till välfärden, sa hon.

Johan Paccamonti svarade:

– Jag skäms inte ett dyft för att vi har sänkt skatten för Brommaborna. Ert recept har varit återkommande skattehöjningar, men det har ju ändå uppenbarligen inte räckt till. Försörjningsstödet är en del av flera saker vi behöver titta på, om man jämför med andra stadsdelar som har samma socioekonomi så ligger vi något högt. Där ser vi att det finns möjlighet att pressa tillbaka pengar som kan gå till välfärden.

Det här togs också upp på mötet:

Ett medborgarförslag om att anordna en Pump Track, en cykelbana med olika gupp och hopp. Banan föreslås ligga i anslutning till utomhusgymmet vid Lillsjön. Nämnden noterade förslaget och skickar vidare det till förvaltningen.

Brommas pensionärsråd har lämnat en skrivelse till nämnden då de vill att det ska undersökas om den gamla fritidsgården vid Tranebergsängen går att använda som träffpunkt för stadsdelens pensionärsorganisationer. Skrivelsen beslutades skickas till stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret för att visa att det finns intresse av lokalerna.