Fyrverkerierna i kommunens regi väcker debatt. Nu ska möjligheten att ersätta eller komplettera fyrverkerierna på Valborgsfirande i Sjödal med lasershow utredas. Foto: Mostphotos/Claudio Britos

Politikerna oense om fyrverkerier

Det har under flera år varit på tal att strama upp regelverket kring fyrverkerier i Huddinge. Trots politisk oenighet ska kommunen nu se över alternativ till det traditionsenliga valborgsfirandet. Samtidigt tvivlar oppositionen på att orden kommer leda till handling.

  • Publicerad 13:13, 8 nov 2019

I Huddinge kommun finns inga föreskrifter om när på året man får skjuta raketer. Det har lett till en rad klagomål från boende när raketskjutandet pågår under flera dagar. Redan förra året visade en enkät som HuddingeDirekt gjorde med kommunpolitikerna att en majoritet var villiga att strama upp regelverket för både miljöns och djurens skull.

Vill bevara traditionen

I ett medborgarförslag från 2017 föreslår en Huddingebo att det kommunala fyrverkerierna som enligt traditionen arrangeras i Sjödalsparken på Valborg ska upphöra och att en lasershow skulle kunna ersätta fyrverkerierna. Då koalitionen tidigare inte har kunnat enas i ett beslut har det dröjt ända fram tills nu innan medborgarförslaget tas upp för debatt i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) tycker att de som störs borde kunna välja bort en del av firandet.

– Det är viktigt att lyssna in de Huddingebor som hör av sig, men det ska också vägas mot den relativa lilla insats det innebär för hundägare att inte befinna sig i Huddinge centrum de 4-5 minuterna varje år då fyrverkerierna skjuts upp. Min poäng är att hitta en balans mellan att bevara traditionerna och minska obehag man kan uppleva. Vi vill inte lägga ner fyrverkerierna, utan vill testa och se om det finns något som är ännu bättre, säger Daniel Dronjak (M), under debatten.

Exkluderar hundägare

Miljöpartiets Anders Lönroth stödjer medborgarförslaget att sluta upp med fyrverkerierna. Att som hundägare tvingas lämna Huddinge under valborgsfirandet beskriver han som exkluderande.

– Det är ett ganska pinsamt uttalande av Dronjak. Han säger att det bara är ett par minuter, men det går inte att flytta sig så snabbt till en plats där smällarna inte hörs. Det förstör en stor del av dagen för hundägarna. Vi vill att firandet ska inkludera alla, säger Anders Lönnroth (MP) till HuddingeDirekt.

Partierna vill tidsbegränsa

Ett totalförbud inom Huddinge kommun ses som omöjligt att införa inom ramarna för ordningslagen. Flera partier föreslår istället tidsramar för när det ska vara tillåtet att skjuta raketer.

– Jag tycker det är dags att vi tittar på våra lokala föreskrifter. Vi bör få en politisk enighet om att begränsa användandet, säger Henrik Juhlin (C) under kommunfullmäktige.

– Vi tror att det finns en mellanväg där vi kan få till ett traditionellt firande som många uppskattar och samtidigt ta hänsyn till djur och klimat. Vi tror att vi kan behöva titta på en begränsning av när fyrverkerier ska vara tillåtet, säger Sara Heelge Vikmång (S).

Så säger reglerna om fyrverkerier i Huddinge

Kommunen som arrangör

Kring valborg arrangeras många firanden av lokala föreningar. Kristdemokraterna vill se över om kommunen verkligen ska arrangera firandet i Sjödalsparken.

– Vi har svårt att se att fyrverkerier på valborg är en kommunal kärnverksamhet. Vi tycker att det är bra att kommunen går vidare och ägnar sig åt det mest väsentliga, säger Karl Henriksson (KD).

Tveksam till handlingsviljan

Som svar på medborgarförslaget enades kommunfullmäktige om att se över förutsättningarna för en lasershow som ett komplement eller alternativ till fyrverkerierna på Valborgsmässoafton i Sjödalsparken. Men Anders Lönroth (MP) är tveksam till att orden kommer att leda till handling.

– I text står det att man ska se över firandet, men det är inte riktigt signalerna jag får. Jag hade hoppats på att kommunen kunde vara lite tydligare, säger Anders Lönroth till HuddingeDirekt.