Budget. Mindre pengar från staden får konsekvensen för Skarpnäcks stadsdelsområde. Foto: Johann Bernövall / Mostphotos

Politiskt bråk om Skarpnäcks parklekar

Budgeten för barn, kultur och fritid minskas med sju miljoner för Skarpnäcks stadsdelsområde för 2019. Det gör bland annat att parklekarnas bemanning görs om.

  • Publicerad 10:59, 25 jan 2019

I den nya grönblå majoriteten i stadshusets budget viks 16,5 miljoner åt barn, kultur- och fritidsverksamhet i Skarpnäcks stadsdelsområde. Det betyder en minskning med 7,2 miljoner kronor jämfört med den förra majoritetens budget för 2018.

En konsekvens blir att de så kallade uppsökande fritidsledarna försvinner då de varit projektanställda för 2018 och fått betalt via de särskilda trygghetsmedel riktade mot ytterstaden, som den förra politiska majoriteten skjutit till. Parklekarna kommer fortsatt att vara bemannade men inte bara med kommunalt anställda.

Oppositionspartiet Vänsterpartiet är inte nöjda.

– Vi har läst igenom budgetförslaget och hittar jättestora nedskärningar. Det innebär bland annat att parklekarnas bemanning tas bort och att de fyra uppsökande fritidsledare som funnits försvinner. Det drabbar det förebyggande sociala arbetet väldigt hårt. Att skatten sänks får konsekvenser, säger Tina Kratz (V), vice ordförande i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

Därför får Skarpnäck mindre budget nästa år

Ingen anställd på förvaltningen kommer att sägas upp men detaljerna kring bemanningen är ännu inte klara.

– Exakt hur bemanningen för parklekarna kommer att se ut för 2019 är ännu inte klart. Men vi kommer att bemanna dem tillsammans med föreningar och civilsamhället. I grund och botten handlar det olika sätt att se det från politiskt håll om huruvida man ska bedriva allt i egen regi. Vår ambition är att öppettiderna ska förbli desamma, säger stadsdelsdirektören Victoria Callenmark.

På stadsdelsnämndens öppna sammanträde den 24 januari blev debatten stundtals syrlig när frågan togs upp. Bland annat nämndes det att delningar i sociala medier ska ha gjorts där personer påstått att parklekarna ska stängas och folk sägas upp.

– Man ska inte sprida saker som inte är sant. Ingen kommer att få sparken, lovade nämndens ordförande Ewa Larsson (MP).

– Det här var otrevligt att höra. Det går inte att sprida fake news om Skarpnäck, så är det bara! sa Jessica Sjönell (L) i ett inspel.