Vård- och omsorgsboendet Rio på Sandhamnsgatan på Östermalm. Foto: Andreas Jennische

Politiskt bråk på Östermalm – protestmöte på äldreboende

Den borgerliga oppositionen rasar efter beskedet att ett bolagsdrivet vård- och omsorgsboende på Östermalm ska tas över av Stockholms stad.

  • Publicerad 13:52, 2 maj 2017

Bråket började när en liten formulering dök upp i ett ärende i äldrenämnden häromveckan. I ett ärende som handlar om en kommande centralupphandling av fler äldreboenden i Stockholm framgick att vård- och omsorgsboendet Rio på Östermalm skulle övergå i kommunal drift när nuvarande avtal med Attendo löper ut nästa höst.

"Smygkommunalisering"

Therese Carlborg (M), vice ordförande i Östermalms stadsdelsnämnd, är förbannad. Hon anklagar den rödgröna majoriteten för att försöka med en ”smygkommunalisering”. Moderaterna har också reagerat på att det inte talats om en kommunal drift av Rio när stadsdelen nyligen klubbade ett treårigt budgetunderlag.

– Det här görs utan att vi i Östermalms stadsdelsnämnd har fått någon som helst information. Det är ett boende som fått höga kvalitetsbetyg. Jag har inte hört ett ljud om det här och med anledning av det upplever jag det som att man mörkar den här processen, säger Therese Carlborg.

Rödgrönrosa majoriteten återkommunaliserar sex privata verksamheter i Västerort

Det är stadsdelsnämnderna som beslutar om hur vård- och omsorgsboenden ska drivas. Och det stämmer att något beslut om Rio inte har fattats.

Vill ha en blandning

Men något smygande är det inte tal om, enligt Maria Antonsson (MP), ordförande i stadsdelsnämnden. Enligt henne är det äldrenämnden som tabbat sig. Rio skulle inte ha nämnts i det ärendet. Antonsson säger att ett beslut om att stadsdelen ska ta över driften av Rio ska fattas på nämndmötet 17 maj.

– Vi vill att det ska finnas en blandning av kommunala och privata utförare. Det är anledningen till att vi inte lägger ut Rio för ny upphandling, säger hon.

I det förslag som nämnden ska ta ställning till den 17 maj förordar den rödgröna majoriteten en kommunalisering utifrån ett balansargument.

Liberalerna om återkommunaliserade ungdomsgårdarna: "Luktar ideologi"

”Syftet är att få en jämnare fördelning mellan privata och kommunala aktörer vad gäller drift av vård- och omsorgsboenden på Östermalm samt säkra att stadsdelsnämnden driver minst ett boende i egen regi”, står det i förslaget till beslut.

Det finns fem äldreboenden på Östermalm i dag varav ett – Dianagården – drivs av stadsdelen. Men Dianagården har ett föreläggande från Arbetsmiljöverket och står inför en omfattande renovering om det ska få fortsätta vara ett boende. Dess framtid utreds. Kanske läggs det ner.

Ett kan bli tre

Ett kommunalt drivet Rio ses alltså som en garanti för att stadsdelen ska ha minst ett i egen regi.

Men ni har sedan tidigare lagt ett egenregi-anbud på det privat drivna boendet Kampementet och om stadsdelen vinner det så kan det bli tre kommunala äldreboenden i stadsdelen, om Dianagården får finnas kvar. Då blir det obalans åt andra hållet. Hur kommenterar du det?

– Helt ärligt tror jag det är liten chans att vi vinner upphandlingen om Kampementet. Tanken med att vi är med där är att det är en bra läroprocess. Förvaltningen får en insikt i hur våra entreprenörer arbetar och då blir det lättare för förvaltningen att följa att entreprenörer följer de ingångna avtalen, säger Maria Antonsson.

Therese Carlborg (M).

Maria Antonsson (MP).

Oppositionen ser rött i det här ärendet och kallar det för en smygkommunalisering eftersom det inte tagit upp i stadsdelsnämnden. Försöker ni smyga igenom det här?

– Det blev olyckligt att äldrenämnden tog upp det innan vi blev klara i nämnden. Det handlar inte om någon smygkommunalisering. Det var ett misstag av äldrenämnden att ta upp Rio på sitt möte, säger Antonsson.

Attendo som driver Rio i dag måste vid en kommunalisering lämna boendet i september 2018.  Om stadsdelen tar över Rio kan det bli aktuellt med en särskild inriktning.

– Kanske kan man i så fall lägga en särskild med mer utevistelse eller med mer kultur. Sådant är svårare att göra i en upphandling, säger Maria Antonsson.

Therese Carlborg anser att majoriteten ägnar sig åt ”ideologiskt driven återkommunalisering” som bortser från de äldres egen önskan.

– Majoriteten väljer att kommunalisera utifrån ideologiska skäl och inte utifrån vad Östermalmsborna vill ha, säger hon.

Maria Antonsson slår tillbaka med samma uttryck.

– För de (Moderaterna) handlar det om ideologi, de vill ha saker i privat regi. Vi vill ha en blandning av former.

Öppet hus-möte

Hos Attendo har förhandsbeskedet om kommunal drift väckt kamplusten. Imorgon onsdag har verksamhetsledningen bjudit in politiker från båda lägren till ett öppet hus-möte för att försöka stoppa planerna.

– En upphandling är ingen garanti för att vi ska få fortsätta driva Rio men chansen att göra det försvinner. Vi har ett fantastiskt boende och det känns tråkigt att stadsdelen inte vill upphandla, säger Christina von Segebaden, verksamhetschef på Attendo.

På Rio finns 90 platser för äldre. Foto: Andreas Jennische

Har fått konsekvenser

Äldrenämndens underlag korrigeras nu i efterhand för att formuleringen om Rio inte ska stå kvar.

På Rio finns 90 platser fördelat på 88 rum.

Vad som ska hända med Dianagården ska avgöras efter att den kommunala fastighetsägaren Micasa avgjort om det är värt att bekosta en stor renovering eller inte.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Här är partiernas vallöften till cyklisterna

Nyheter LISTA: Parti för parti om hur de ska få fler att cykla i Stockholm Samtliga partier vill att cyklisterna i Stockholms ska bli fler. Här alla partiers vallöften till stans trampare.söndag 20/5 20:00