24 POPPLAR. I samband med att Hallonbergens centrum byggs om ska en lång lövträdsallé tas bort. Foto: Jonny Andersson

Popplar fälls för att ge plats åt cykelväg

Lövträdsallén längs Rissneleden, Hallonbergen ska sågas ner för att bereda plats för hus och cykelväg. Ett beslut som väckt ilska hos bland annat Naturskyddsföreningen.

  • Publicerad 08:44, 28 jun 2019

När Hallonbergens centrum byggs om ska det anläggas cykelväg och byggas nya flerbostadshus utmed Rissneleden. På bekostnad av 24 popplar.

Beslutet att såga ner träden har väckt ilska och besvikelse.

– Jag förstår reaktionerna och tror att alla har en relation till träd. Jag är inte så insatt i vad som sagts och beslutats, sade kommunalrådet Stefan Bergström och satte klorna i ärendet dagen innan midsommarafton.

Linda Bell, ordförande i Naturskyddsföreningen i Solna Sundbyberg, anser att de uppåt 40 år gamla träden bör skyddas. Hon har tidigare tagit strid för naturen i båda kommunerna och gör det igen.

– Situationen för biologisk mångfald är akut. Över en miljon arter i världen är i dag hotade och varje beslut som fattas måste granskas ur det perspektivet. Alla måste hjälpas åt.

Mycket fågelkvitter

Tidiga sommarmornar, innan biltrafiken kommer igång, ljuder fågelsång i lövverken. Allén fungerar även som draperi mellan bostadshusen och företagsfastigheterna på andra sidan gatan.

I popplarna trivs bland annat fladdermöss.

Hittar inte fladdermössen andra träd om popplarna tas bort?

– Det är inte så enkelt att fladdermöss eller andra arter hittar en annan plats. Här handlar det om äldre träd med många håligheter som är enormt viktigt för vissa arter. Även för groddjur, lavar med mera, säger Linda Bell.

Hon beskriver med oro senaste årens ingrepp i den gröna kilen och specifikt i Igelbäcken. I biotopskyddsområden omnämns småvatten och alléer som extra viktiga. Linda Bell upplever därav Länsstyrelsen i Stockholm som tandlös när de ger dispens att avverka popplarna.

Beslut är fattade

Stefan Bergström, ordförande kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott samt ordförande Stadsmiljö- och tekniska nämnden, är inte beredd att slå experterna på fingrarna efter några dygn lägesanalys.

– Att fälla träden är konsekvensen av andra beslut, förklarar han. Popplarnas rötter kan förstöra cykelvägen. Det är bättre med andra träd, som ska planterar inom ett år. I Sundbyberg arbetar vi hårt för att värna om biologisk mångfald. Vi kommer att göra det också framöver, precis som det måste vara i landets mest tätbefolkade stad.

– Nya träd är en klen kompensation och vi behöver se värdet i att bevara ett naturarv. En gång i tiden har den här allén planterats, säger Linda Bell.

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Puben som går "bananas" med julpyntet

Nyheter "Vi har nog tolv burar och 20 Ikea-kassar med julgrejer" Innan han tar ut pensionen ska Stefan Lager julpynta puben till den grad att det nätt och jämt går att komma in. Årets pynt på Bishops Arms har bara en brist – "några partier är för mörka".torsdag 12/12 11:50

Så ska SL dra in ännu mer pengar på reklam

Nyheter Hela tåg och stationer kan kläs in Blågröna styret i Region Stockholm planerar att dra ännu mer stålar på reklam och fler kommersiella ytor i kollektivtrafiken.tisdag 10/12 11:41
Stockholm Direkt