Inget tillstånd. Pane vino vid Zinken får inte sälja alkohol längre. Foto: Sacharias Källdén

Populär krog på Södermalm förlorar tillståndet

Den populära restaurangen på Södermalm har förlorat alkoholtillståndet. Man har inte skött bokföringen. Och bakom kulisserna rör sig en person som inte alls är lämplig att styra en krog, anser socialförvaltningen.

  • Publicerad 11:41, 27 jan 2020

Det handlar om Pane vino vid Zinkensdamms tunnelbana. Vi har skrivit om restaurangen många gånger genom åren, mycket på grund av bråk kring en olovlig uteservering.

Förra årets såldes Pane vino, känd för sina pizzor. Och i den påföljande granskningen av de nya ägarna har socialförvaltningens tillståndsenhet hittat väldigt mycket som de slår ner på.

Resultat: alkoholtillståndet för Pane vino försvann nu i januari, efter att politikerna i tillståndsnämnden gått på tjänstemännens linje och klubbat igenom tillbakadragandet.

Det man noterat är att moderbolaget bakom Pane vino på "ett allvarligt sätt åsidosatt sin bokföringsskyldighet". Man har inte bokfört moms, inte redovisat omsättning, och inte fakturerat som man ska.

På så sätt anser socialförvaltningen att Pane vino skaffat sig konkurrensfördelar mot andra krogar.

Tjänstemännen slår även fast att det inofficiellt finns en person med "betydande inflytande" över restaurangen. Mannen har "betydande skulder" till bland annat Kronofogdemyndigheten och anses "uppenbart personligt och ekonomiskt olämplig att inneha serveringstillstånd".

Synts i sociala medier

Trots det har mannen i 30-årsåldern fram till och med början av januari suttit i styrelsen för det ägande bolaget. Han har representerat Pane vino i kontakten med polisen, förvaltning och skatteverket. Mannen har jobbat som restaurangchef, haft stort ansvar för personal, inköp, ekonomi, och har i sociala medier tydligt framstått som restaurangens representant.

Enligt socialförvaltningen råder det inget som helst tvivel om att den här personen är djupt involverad i Pane vinos dagliga skötsel.

Restaurangen har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. De har i den processen fått så kallad inhibition, vilket innebär att de får fortsätta sälja alkohol tills det att överklagan behandlats.

Pane vinos ägare har avböjt att kommentera.

Massivt stöd FÖR olagliga uteserveringen på Södermalm