Från och med 20 augusti blir pendelbåt 89 mellan Tappström på Ekerö och Klara Mälarstrand permanent och får nästan tredubbelt ökade turer. Foto: Linda Gren

Populär pendelbåt får kraftigt utökad turlista

Pendelbåten mellan Ekerö och Kungsholmen via Ekensberg få utökade tider. Linjen blir permanent och får nästan tre gånger så många avgångar. Den ska även gå på sommaren och på helger.

  • Publicerad 11:27, 19 apr 2018

De nya turerna kommer inte att börja gälla förrän efter sommaren, så efter den 21 juni kommer linje 89 ha uppehåll som vanligt. Men den 20 augusti smäller det. Det är den nya leverantören Blidösundsbolaget som kommer att trafikera linjen och ytterligare en båt kommer att sättas in.

– Det kommer bli fler morgon- och eftermiddagsturer och även några mitt på dagen. Det här kommer leda till fler valmöjligheter för människor, det är inte lika stor katastrof om man försovit sig, säger Gustav Hemming (C), miljö- och skärgårdslandstingsråd.

Populär pendelbåt får utökade turer

Ska minska trycket på stombussen

De utökade turerna lär säkerligen vara ett positivt inslag för boende kring linje 89:s hållplatser. När linje 80 mellan Nybroplan och Frihamnen, Sjövägen, blev permanent såg man en stadig och jämn ökning av antalet resenärer, idag har den ungefär 800 000 resande per år.

Om det blir likadant på linje 89 kan tidtabellerna komma att justeras ytterligare.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

– Vi är otroligt nöjda med den här smarta användningen av fartygen. Jag själv bor på Lilla Essingen och vet att båten är uppskattad. Det brukar vara trångt på ettans buss, och även om båten inte stannar vid Stora Essingen kommer det att underlätta för de som bor där då bussen blir mer tillgänglig när fler från Lilla Essingen tar båten, säger Gustav Hemming.

Just nu arbetar man på en utredning kring eventuell båttrafik till Stora Essingen, en delrapport av den utredningen beräknas komma innan sommaren, men Gustav Hemming berättar att det finns förutsättningar för att en eventuell pendel kan diskuteras inför valet i höst.

Under vintern kommer båten dock att gå precis som tidigare, tre gånger per dag. Anledningen till det är båten har ett vintertonnage som går långsammare och resandet går då ner bland pendlarna.

Så förbättras pendelbåten

Linje 89 blir permanent den 20 augusti

Under hösten och våren på vardagar kommer turerna utökas från tre till åtta per dag.

Under sommaren på vardagar kommer sju turer per dag gå i vardera riktningen. Idag går ingen trafik under sommaren.

På helgerna under vår, sommar och höst kommer båten ha sex turer i vardera riktningen. På vinterhelgerna blir det tre turer. Idag går ingen trafik under helgen.

Under vintern återgår pendelbåten till tre turer per dag, både vardagar och helger.

Tidtabellen för hösten publiceras innan sommaren.