Låt starkölen flöda. Det blev en seger för Loch Ness, som får fortsätta kränga bira. Tills vidare, i alla fall. Foto: Sophie Stigfur

Populär pub på Söder får behålla tillståndet

Överklagat och vunnet: en av Södermalms populäraste kvarterskrogar får behålla alkoholtillståndet, trots misskött ekonomi. Men staden överklagar ända in i kaklet: "Kan sätta ny praxis".

  • Publicerad 17:03, 13 dec 2018

Det var i mars vi rapporterade att ofta knökfulla puben Loch Ness vid Mariatorget blev av med tillståndet att sälja starkvaror. Anledning: ekonomin var grovt missköt och man hade inte betalat skatt.

Puben överklagade dock till förvaltningsrätten i Stockholm, som gick på Loch Ness linje. Anledningen till att det barkat åt skogen var några tuffa år då ägarna drabbats av sjukdom och andra problem, sa man, och rätten ansåg att ekonomin nu var uppstyrd och korrekt. Alkoholtillstånd: helt okej.

Populär pub i Stockholm förlorar tillståndet

Staden, alltså socialförvaltningens tillståndsenhet, tyckte det här var en "anmärkningsvärd dom" och valde att ta det vidare till Kammarrätten. Som i sin tur avslog stadens överklagan och slog fast att Förvaltningsrätten haft rätt.

Striden fortsätter

Men i förra veckan skickade tillståndsenheten in ännu en överklagan, till Högsta förvaltningsdomstolen. Och där ligger ärendet nu i väntan på att domstolen ska säga bu eller bä. Under tiden får Loch Ness sälja alkohol precis som förr, eftersom de vann i den lägre instansen.

Carina Cutlip, chef för tillståndsenheten i Stockholm, förklarar varför staden fortsätter att fajtas:

– Det här kan sätta en helt ny praxis för hur vi jobbar. Som vi gör det nu så tittar vi på en krogs dagsläge och tre år tillbaka. Nu har förvaltningsrätten istället kollat två år tillbaka, och på hur krogen löst problemen efter att vi inlett en undersökning. De dömde alltså inte enligt gällande praxis. Så det här är viktigt för om domen står sig måste rätten berätta för oss hur vi ska arbeta i framtiden, så att vi vet, säger hon.

"Häxjakt som kostar skattebetalarna pengar"

På puben Loch Ness kommenterar en ägare så här:

– Vi har fått rätt i två instanser, och är väldigt glada över det. Det här kostar väl massa pengar? Vi betalar vår egen jurist men deras häxjakt betalas av skattebetalarna, så varför fortsätter de överklaga, undrar ägaren.

Tillståndsenheten finansieras inte av skattemedel då den är helt intäktsfinansierad av ansöknings- och tillsynsavgifter. De rättsliga processerna hanteras av stadsjuristerna på stadsledningskontoret, som debiterar tillståndsenheten.

Populär pub på Söder blir av med tillståndet