Ger inte upp. "Vi kommer ta detta vidare så långt det går", säger biträdande rektor Jörgen Jensen. Foto: Mikael Andersson

Populär Vällingbyskola kan förlora sina lokaler

Lokalbristen fortsätter orsaka problem för Västerorts friskolor. Nu ligger populära Profilskolan i Vinsta risigt till.

  • Publicerad 17:11, 14 feb 2018

Någon lösning måste finnas, annars måste vi lägga ned skolan. Då har vi hundra elever som ska placeras i andra skolor.

Som vi tidigare rapporterat riskerar två Spångaskolor att förlora sina lokaler på grund av tillfälliga bygglov som går ut – friskolorna Framstegsskolan och Beta school.

Läs mer: Två till skolor riskerar att försvinna från Spånga

Nu står ytterligare en Västerortsskola inför samma problem – Profilskolan i Vinsta.

De huserar i ett höghus på Krossgatan i Vinsta företagspark i dagsläget. Här går drygt hundra elever, i årskurs 6 till 9.

Friskolan, som legat här sedan 2006, erbjuder eleverna inriktningar som hockey och ridning och schemat anpassas för att möjliggöra tid till fysisk träning.

Oviss framtid

Men nu är skolans framtid oviss. I juni gick skolans tillfälliga bygglov ut. Skolan har ansökt om att förlänga bygglovet, men stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att bygglovet inte bör förlängas.

De menar att trafiksäkerheten i området brister, att fastigheten saknar tillräckliga friytor för lek och att skolmiljön kommer påverkas negativt i samband med bygget av Förbifart Stockholm.

Ledningen på Profilskolan håller inte med om bedömningen och de planerar driva ärendet vidare till länsstyrelsen om de får avslag på sin ansökan.

– Det bästa alternativet vore om vi kunde vara kvar här, det har ändå funkat bra hittills. Argumentet som används mot att vi ska vara här är att det är en trafikfara, då finns det ju andra skolor som har betydligt mer trafikfara som får vara kvar, säger Jörgen Jensen, biträdande rektor.

Skolan som avståndsmässigt behöver ligga nära Spånga IP och Grimsta IP, där eleverna tränar dagligen, har kämpat länge för att hitta alternativa lokaler. Men utan resultat.

– Av olika anledningar får vi hela tiden nej. Det är problematiskt. Någon lösning måste till, annars måste vi lägga ned skolan. Då har vi hundra elever som ska placeras i andra skolor och som måste sluta med sin morgonhockey, säger Jörgen Jensen.

Politikerna beslutar nästa vecka

Ärendet ska upp i stadsbyggnadsnämnden i nästa vecka.

– När exakt skolan skulle behöva vara avvecklad kan jag inte svara på nu utan det får vi hantera efter att nämnden tagit beslut i ärendet, skriver Malin Johansson, handläggare på stadsbyggnadskontoret, i ett mejl.

Eftersom att ett tillfälligt bygglov max kan nyttjas i femton år kan skolan, oavsett vad som händer, inte vara kvar i fastigheten längre än till år 2021.

Tillfälligt bygglov?

Enligt detaljplanen ska fastigheten där Profilskolan ligger egentligen användas för industriändamål, inte skolundervisning.

Skolan har därför bedrivit sin undervisning i lokaler med tillfälligt bygglov. Ett tillfälligt bygglov kan aldrig nyttjas längre än i totalt femton år.

Den senaste tiden har vi skrivit om flera friskolor i Västerort som bedriver verksamhet på tillfälliga bygglov, och som upplever att det är mycket svårt att hitta en permanent lokal. Beta school och Framstegsskolan i Spånga är två exempel.

Visa merVisa mindre

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt