Trekantsbadet i Liljeholmen kan breddas efter ett nytt förslag. Foto: Christoffer Röstlund Jonsson

Populärt strandbad i Söderort kan bli större

En initiativ från en medborgare kan nu bli verklighet. Förslaget om en utveckling av Trekantens strandbad får tummen upp av stadsdelen.

  • Publicerad 16:30, 19 nov 2018

I förslaget som inkommit till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning skriver medborgaren att badplatsen idag är underdimensionerad och inte optimalt planerad. Personen föreslår att gångvägen mellan badet och gräsmattan flyttas och att själva badet breddas. Vidare föreslås att kvaliteten på sanden ska förbättras och att en kiosk byggs vid badet.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Nu har tjänstemännen på stadsdelen tittat på förslaget och delar i sitt utlåtande bilden som målas upp i förslaget. Man ger grönt ljus till att genomföra delar av idéerna som framförs.

"En breddning av stranden skulle ge fler personer möjlighet att bada, och parkvägen som löper längs med strandkanten har i flera år vållat bekymmer för badgästerna, eftersom cyklister färdas längs den i höga hastigheter, trots cykelförbud", skriver tjänstemännen.

Stadsdelsförvaltningen kommer nu att utreda om det går att bredda badplatsen och tillsammans med trafikkontoret även utreda möjligheten att flytta på gångvägen.

Någon kiosk blir det däremot inte. Det ligger utanför stadsdelens uppdrag och det finns i dagsläget ingen byggrätt för platsen.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android