P–platser mitt i Nationalstadsparken

Den stora gräsytan ligger mitt i Nationalstadsparken. Men nu kan stora delar av området bli en parkeringsplats. Inom kort avgörs frågan i sista instans.

  • Publicerad 08:21, 5 jan 2017

Domstolarna tar lätt på
kultur-
historiska
värden

I den vackra byggnaden på Pipers väg i Bergshamra huserade från 1930 fram till 1976 Statens växtskyddsanstalt. 1980 flyttade fredsforskningsinstitutet Sipri in i fastigheten.

När Sipri flyttade till Frösunda såldes huset till it-företaget Pulsen som nu vill anlägga ytterligare cirka 50 parkeringsplatser framför byggnaden. P-platserna ska enligt förslaget vara avskärmade med häckar.

Ansökan om bygglov har under de senaste åren tagit en rad märkliga turer genom olika instanser. Kortfattat sade Solna stad till en början nej till p-platserna, men fick bakläxa av länsstyrelsen.

– Vi visste att beslutet var juridiskt tveksamt redan när vi sa nej. När vi fick en signal från länsstyrelsen om att göra en annan bedömning valde vi att godkänna bygglovsansökan. Sedan var det upp till andra att överklaga, säger byggnadsnämndens ordförande Torsten Svenonius (M).

Och det var precis vad som hände. Grannar och bostadsrättsföreningar i området har drivit frågan vidare genom alla instanser utan att få gensvar. Hoppet står nu till att Mark- och miljööverdomstolen, beviljar prövningstillstånd – annars blir det ytterligare 50 parkeringsplatser i Nationalstadsparken.

– Man gör parkeringsplats av en stor, vacker grönyta mitt i Nationalstadsparken. Jag förstår inte hur domstolarna kan tillåta sådana ingrepp, säger Eva Nauckhoff som är en av de boende i området som har begärt att Mark- och miljööverdomstolen ska pröva ärendet.

Så här skriver länsstyrelsen 2012 i sin vård- och utvecklingsplan för Bergshamra och den aktuella platsen, Växten 1:

”Spåren av 1800- och 1900-talens odlingsverksamhet ska vara synliga i form av koloniträdgårdar, bevarade äppelodlingar och odlingsterrasser. Kvarteret Växten ska behålla sin öppna gårdsliknande karaktär.”

Samma länsstyrelse sade alltså några år senare ja till cirka 50 nya parkeringsplatser på gräsytan framför huvudbyggnaden. Även nästa instans, mark- och miljödomstolen i Nacka, sade ja till it-företagets begäran om bygglov.

Richard Murray är ordförande i Förbundet för Ekoparken.

– Det skulle vara väldigt olyckligt med en parkering på det här området. Lagen säger att det historiska landskapet är värdefullt och inte får skadas. Men samtidigt ger lagen utrymme för tolkningar och hittills har domstolarna tagit lätt på de kulturhistoriska värdena, säger han.

Inom de närmaste månaderna avgör Mark- och miljö-överdomstolen om man beviljar prövningstillstånd eller inte.

Byggplanerna vid Råstasjön godkändes av både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen i Nacka. Men Mark- och miljööverdomstolen, Möd, beviljade prövningstillstånd. I februari förra året stoppade Möd detaljplanen som omfattade cirka 700 nya bostäder.

MER Parken

Kungliga Nationalstadsparken bildades 1995 och är världens första nationalstadspark. Den omfattar
stora delar av Solna, Stockholm och Lidingö kommuner.

Nya byggnader eller andra ingrepp i parkmiljön är bara tillåtna under vissa speciella omständigheter. I Miljöbalkens fjärde kapitel
står det:

”Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är en nationalstadspark. Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.”

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Religionen inte viktigast för KD

Nyheter Kristdemokraternas kommunalråd Samuel Klippfalk föddes i Rinkeby, flyttade till Uppsala och blev inskuffad i politiken av flickvännen som tyckte han borde göra något i stället för att bara sitta...lördag 26/5 10:38

Blottare sprider oro i Bergshamra

Nyheter En eller flera män har de senaste dagarna blottat sig i Bergshamra för kvinnor och barn. Händelserna har polisanmält och nu har ett varningsbrev skickats ut till föräldrar.fredag 25/5 14:36