Pressat. Kvinnojourens uppdrag är dels att driva ett skyddat boende, dels att stötta våldsutsatta kvinnor i Järfälla som inte är placerade i det skyddade boendet. De erbjuder också stödsamtal. Foto: Mostphotos

Pressade kvinnojouren får inte mer pengar

Trycket ökar på Järfälla kvinnojour, som i år ansökt om mer pengar från kommunen än vad de gjort tidigare år. Men trots att de styrande politikerna säger sig värna verksamheten är beskedet nej.

  • Publicerad 11:43, 12 jun 2018

Inriktningen för 2019 att det ekonomiska stödet till kvinnojouren ska öka

Som Järfälla Tidning tidigare skrivit om har ideella föreningen Järfälla kvinnojour tvingats dra ner på personal när de fått kostsamma krav på anpassning av lokaler.

Samtidigt som kraven och trycket ökar har verksamhetsstödet från Järfälla kommun varit oförändrat de senaste åren. Sedan 2014 har det legat på 700 000 kronor årligen, och för 2018 ansökte kvinnojouren om ytterligare 500 000 kronor, något som inte beviljades av socialnämnden. I slutet av maj lyfte Vänsterpartiet frågan om ökat stöd på nytt i kommunstyrelsen.

– Vi tycker att det är helt rimligt att de ska få mer stöd när de har fått en ökad belastning. Jag är upprörd över att man nonchalerar deras behov på det här sättet, säger Bo Leinerdal (V), gruppledare för V i Järfälla.

Förslaget, som utretts av socialförvaltningen, fick nej från den styrande koalitionen (S, MP, C). Istället siktar de på nästa år.

– Kvinnojouren har absolut en ansträngd ekonomi. Men årets pengar är redan fördelade. Däremot är inriktningen för 2019 att det ekonomiska stödet till kvinnojouren ska öka, säger Bengt Harju (S), ordförande i socialnämnden.

"Nödvändigt med en långsiktig plan"

Hur mycket pengar det kan röra sig om är för tidigt att säga, menar han.

Hårdare krav pressar kvinnojouren i Järfälla

Den styrande koalitionen vill också utöka samarbetet med andra kommuners kvinnojourer. En kvinna från Järfälla som behöver placeras på ett skyddat boende placeras av säkerhetsskäl i en annan kommun, och Järfälla kan ta emot de som är skrivna i andra kommuner. Kommundirektören har därför fått i uppdrag att se över hur samarbetet kan förbättras och se ut framöver.

Bo Leinerdal välkomnar en mer långsiktig plan, men tycker att det går att göra mer även på kort sikt.

– Det är helt nödvändigt att man har en långsiktig plan, det är jättebra att man planerar för det. Men om kvinnojouren behöver mer pengar nu för att de fått en utökad verksamhet, måste man kunna hantera det, säger Bo Leinerdal (V).

Kvinnojouren

Järfälla kvinnojour är en ideell förening idag har fyra heltidsanställda och 11 kvinnor som jobbar ideellt. Uppdraget är dels att driva ett skyddat boende, dels att stötta våldsutsatta kvinnor i Järfälla som inte är placerade i det skyddade boendet.

Verksamhetsstödet från Järfälla kommun har legat på samma nivå sedan 2014, 700 000 kronor per år. Pengarna går främst till den öppna verksamheten, cirka 160 000 kronor är hyresbidrag för en skyddslägenhet. Kvinnojouren finansieras även av andra bidrag, bland annat från Socialstyrelsen, 2017 var det 940 000 kronor. Den största kostnaden är personalkostnader.

Stockholm Direkt