Byggs. Bobergsskolan ska ha plats för 840-900 elever. Foto: Sisab

Pressat läge för nya skolan i Norra Djurgårdsstaden

Tidplanen för Norra Djurgårdsstadens nya skola är pressat. Nu krävs ny planering och forcering av vissa jobb för att skolan ska stå klar till nästa höst.

  • Publicerad 16:27, 5 dec 2018

Bobergsskolan heter Norra Djurgårdsstadens skola som just nu byggs i Gasverksområdet. Skolan ska vara en F-6-skola, med 840 elever, till en början men kunna ställas om till F-9 med plats för cirka 900 elever. Höstterminen 2019 ska de första eleverna ta plats i skolan är tanken men enligt en lägesrapport för byggprojektet är läget ansträngt.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Tidigare i somras inträffade en tragisk dödsolycka på bygget. Efter den krävde projektledningen ett åtgärdsprogram för att komma tillrätta med arbetsmiljöproblemen på bygget och det efterföljande kris och säkerhetsarbetet påverkade även tidsplanen, enligt Sisab, det kommunala skolfastighetsbolaget. Bland annat byttes all personal från en underentreprenör ut.

Ansträngd tidplan

Men bygget har även haft konstruktionsproblem med defekter på stålbalkar som försenat projektet med cirka 10-12 veckor.

Även intilliggande projekt är försenade och därför har staden beslutat att flytta fram bygget av det "aktivitetstorg" som ska ligga utanför skolgården eftersom det även ska användas av eleverna. Torget ska stå klart efter skolstart, i oktober 2019.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

"Tidplanen är mycket ansträngd och det krävs ny planering och troligen forcering för att ges möjlighet till att skolan ska stå klar i tid. Projektet är så tidsmässigt ansträngt utifrån övan att det inte klarar några större förändringar eller tilläggsbeställningar", står det i Sisabs rapport.

Slutbesiktning har nu flyttats fram till i juni och trots förseningarna är målet att överlämna skolan till utbildningsförvaltningen den 1 augusti 2019, enligt rapporten.