Tvist. En entreprenör, som arbetat på byggarbetsplatsen i Spånga, stämmer byggherren Prime living. Foto: Mikael Andersson

Prime livings dotterbolag stäms på 24 miljoner

Byggbolaget Prime living, som bygger de hårt kritiserade studentbostäderna i Spånga, har hamnat i en tvist med ett annat byggbolag – som stämmer deras dotterbolag på drygt 24 miljoner kronor.

  • Publicerad 11:27, 21 maj 2018

Vi har gjort en initial uppgörelse som bevittnats och skrivits under av båda parter. Bestridande av denna får avgöras i rätten

Byggföretaget Prime living bygger just nu studentbostäder intill Bromstensvägen i Spånga. Under våren flyttade de första studenterna in. Men som vi tidigare berättat har flera studenter kritiserat byggföretaget eftersom att de bland annat känner att miljön där de bor inte är säker.

Och vindarna blåser fortsatt hårt mot Prime living. Nu stäms dotterbolaget Prime living Entreprenad AB på drygt 24 miljoner kronor av en tidigare anlitad entreprenör.

Entreprenören, som tog över kontraktet av ett tredje byggföretag, har gjort omfattande arbeten på byggarbetsplatsen i Spånga. De har bland annat varit involverade i att sammanfoga de moduler från Kina som studentbostäderna byggs av.

Men i den stämningsansökan som gjorts, beskrivs hur tonen mellan entreprenören och Prime livings dotterbolag blev alltmer ansträngd under arbetets gång. Meningsskiljaktigheter ska ha uppstått om betalningar och felaktigheter i handlingar. I februari i år ska entreprenören, enligt stämningsansökan, ha stängts ute från byggarbetsplatsen.

Företaget kräver nu ersättning för utförda arbeten och den skada som hävningen av kontraktet ska ha orsakat dem.

Polisutredning pågår

I stämningsansökan anklagar entreprenören även Prime living Entreprenad AB för att ha förfalskat en namnteckning på en överenskommelse. Entreprenören menar också att de ska ha tagit emot hot från tre misstänkt kriminella personer, för att de ska "ge upp tanken att driva några krav mot Prime", skriver man i stämningsansökan. Dessa händelser är polisanmälda och utreds fortfarande.

– Utredningarna pågår, men i nuläget finns det ingen som är formellt misstänkt, säger Carola Pettersson, utredare för polisens enhet för grova brott i Stockholm.

Företaget om stämningen

Prime living Entreprenad AB kommenterar stämningen mot dem via mejl.

"Kopplat till uppsägning av entreprenad har vi fått en stämningsansökan som vi avser ska avgöras i rätten och inget annat, varav vi inte har så mycket mer att säga om ärendet som ombesörjs av vårt juridiska ombud", skriver Prime living Entreprenads VD Magnus Dahlberg.

Angående anklagelsen i stämningsansökan om en förfalskad namnteckning, skriver företaget: "Vi har gjort en initial uppgörelse som bevittnats och skrivits under av båda parter. Bestridande av denna får avgöras i rätten".

Den här bilden delar alltså inte entreprenören, som i stämningsansökan bestrider att de skulle ha satt sin namnteckning på dokumentet.

Gällande det hot som nämns i stämningen av käranden, får vi svaret att "Enligt entreprenören har det förekommit hot men vi har ingen vetskap om vad entreprenören syftar till".

Inget av parternas ombud vill i nuläget kommentera stämningsansökan vidare.

Stockholm Direkt