STÄNGT. Prinsessan Estelles skola, Campus Manilla på Djurgården, håller stängt idag sedan en elev bekräftats bära på coronaviruset. Foto: Claudio Britos

Prinsessan Estelles skola coronastänger

Under onsdagen bekräftades ytterligare 16 fall av coronaviruset i länet och nu ska testerna utökas meddelar Folkhälsomyndigheten. Ett bekräftat fall är en elev på prinsessan Estelles skola på Östermalm som därför håller stängt.

  • Publicerad 07:39, 5 mar 2020

De nya fallen innebär att antalet bekräftat smittade personer steg från 15 till 31 för Stockholms län. De smittade patienterna vårdas isolerat för att minska risken för smittspridning. 27 av de totalt 31 personerna harsmittats av covid-19 i utlandet, medan fyra är "under utredning" enligt ett pressmeddelande från Region Stockholm.

Sex nya coronafall i Stockholm

Över 500 personer har provtagits för viruset i länet och Regionen har utökat kapaciteten för provtagning både genom att utöka till fyra mobila team som kan testa i hemmen samt med ett provtält med "drive in mottagning utan för infektionsenheten vid Karolinska i Huddinge.

"För att bli provtagen ska patienten ringa in till 1177 och om de uppfyller kriterierna för provtagning kommer de att få information om var och när de ska lämna sina prover.", skriver Region Stockholm i ett pressmeddelande.

Stockholm utökar möjligheten till hemmatester för coronavirus

Enligt Expressen är ett av de bekräftade fallen en elev på Campus Manilla på Djurgården, där prinsessan Estelle går. Skolan håller därför stängt idag i väntan på besked från Smittskydd Stockholm kring hur de ska agera.

"Syftet med att stänga hela skolan är att garantera tryggheten för elever, vårdnadshavare och personal i ett lägae där många är oroliga och där vi nu vet att en elev är bekräftat smittad med coronaviruset", skriver rektorn Camilla Hagström-Bergh i ett brev som gått ut till vårdnadshavare uppger Expressen.

"Vi har i nuläget helt enkelt inte fått tillräckligt klara besked om vad som gäller runt smittskydd och smittspårning i en skolmiljö. Därför tar vi det säkra före det osäkra och väljer att hålla stängt en dag för att invänta vägledning, skriver hon bland annat vidare.

Till Expressen bekräftar hovet att det inte är prinsessan Estelle som är smittad.

JARNLO: Coronalarm – nu oroas jag av folks egoism

Igår meddelande även Folkhälsomyndigheten att de vill att testerna för viruset utökas. De rekommenderar nu att patienter med med luftvägssymttom utan känd orsak rutinmässigt ska testas för coronaviruset. Dessutom ska provtagningen utökas.

Ett urval av läkare, mottagningar eller kliniker rapporterar redan idag om förekomst av patienter med influensaliknande symptom så som feber och hosta, och provtar patienterna. Dessa prov ska från och med denna vecka även analyseras för coivd-19 skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida.

Under onsdagen fanns 52 bekräftade fall i Sverige.