City. Brunkebergs torg är en plats i City som genomgått en stor förändring på senare år. Foto: Andreas Jennische

Program för City klubbat i kommunfullmäktige

City ska växa kontrollerat och på ett sätt som skapar mer stadsliv. Det slås fast i Stockholms stads nya program för City som klubbades av ett oenigt kommunfullmäktige på måndagen.

  • Publicerad 22:43, 28 maj 2018

Syftet med programmet är att uttrycka stadens intentioner för utvecklingen av City ur ett helhetsperspektiv. Programmet ska utgöra underlag i diskussionen med fastighetsägare och andra intressenter och remissinstanser.

Besked i dag: Så här ska Stockholm bygga nya City

Programmet har varit på tapeten i flera år och under förra våren presenterades ett utkast som därefter gjorts om. Programmet slår bland annat fast att topografin i City ska behållas men att att Västra City längs Klara Sjö är ett framtida utvecklingsområde där det kan bli aktuellt med högre hus än genomsnittet.

– Det här är ett viktigt underlag i diskussionen med fastighetsägare och andra intressenter och remissinstanser som vill vara med och utveckla City, enligt stadsbyggandsborgarrådet Jan Valeskog (S).

Nya riktlinjer öppnar för fler höga hus i Stockholm City

De borgerliga partierna Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet är missnöjda med programmet och yrkade på återremiss. Bland annat vill alliansen ha tydligare skrivningar om vad som ska gälla för rivningar och krav på nya bostäder i folktomma City.

– Om man inte vågar sätta ett mål på att en fjärdedel av nybyggda ytor ska vara bostäder, blir det inga nya bostäder, sa Björn Ljung (L).

Alliansen yrkade på återremiss men förlorade omröstningen.

De fem riktlinjer som nu har klubbats

Så här ska City vara enligt det ny fastställda programmet:

City ska vara upplevelserikt med människan i centrum.

Unika möjligheter ska tillvaratas och mer stad ska uppnås.

Ett starkt näringsliv som ger en mångfald av utbud.

City ska vara navet för stadens flöden.

Kvaliteterna med närheten till vattnet ska utvecklas.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.