Ulf Walther, ordförande i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, anser tillsammans med majoriteten att man ska ta hänsyn till boende vid bygget av tunnelbanan i Söderort. Foto: Pressbild/SLL

Protest mot tunnelbygge får stöd av politiker

Det kan bli oväsen under dygnets alla timmar – i sju år. Boende i Enskede gård är minst sagt upprörda över bygget av Söderort nya tunnelbanelinje. Nu får de stöd av de lokala politikerna, som tycker att landstinget ska ta hänsyn till grannarnas synpunkter.

  • Publicerad 21:30, 26 mar 2018

Tidningen Årsta/Enskede har tidigare rapporterat om grannarnas oro kring arbetstunneln som ska byggas i Enskede gård, för att byggtrafik ska kunna ta sig ut och in till det nya spåret som ska bli nya blåa tunnelbanelinjen i Söderort.

Arbetet ska pågå under dygnets alla timmar, även nattetid, i sju år och man kommer att jobba med sprängningar, markarbeten och transporter av sprängsten. Tunnelmynningen placeras bara 15 meter från närmaste bostadshus. Längs med Enskedevägen, där lastbilarna ska köra, ligger både skolor och förskolor.

Risk för buller dygnet runt – i sju år

Får stöd av lokalpolitiker

Nu har de lokala politikerna valt att säga sitt. I en skrivelse klargör Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd sin synpunkt att landstinget noggrant borde utreda risker och olägenheter till följd av tunnelbaneutbyggnaden. Med hänvisning till de boendes oro över buller och säkerhetsaspekten kring skolorna uppmanar majoriteten till att överväga olika alternativ för arbetstunnelns placering.

Nämnden föreslår att lastbilstrafiken ska avgränsas till Enskedevägens norra körbana i syfte att upprätthålla säkerheten kring skolorna. Dessutom föreslår nämnden att man borde avstå från lastbilstrafik nattetid.

NY FILM: Så blir nya tunnelbanan

Nya tunnelbanan i Söderort

Grön linje 19 görs om till blå linje och går via Gullmarsplan, med en förgrening mot Nacka, vidare till T-centralen. Nya dragningen kommer upp vid Sockenplan, samtidigt försvinner stationerna Globen och Enskede Gård, de ersätts med en ny station i Slakthusområdet.

Den nya t-banelinjen passerar inte Skanstull, Medborgarplatsen, Slussen och Gamla stan. För att ta sig dit måste man byta vid Gullmarsplan med hjälp av en hiss 70 meter under jord. Allt ska vara klart runt år 2027.

Ärendet ligger hos Mark- och miljödomstolen som ska fastställa hur mycket det får bullra olika tider på dygnet. Beslut väntas efter sommaren. Samtidigt är järnvägsplanen, som säger var och hur arbetstunneln får byggas, ute på granskning och berörda får lämna synpunkter till 1 mars.

Visa merVisa mindre