TRÅNGT. Den sex meter breda Hammarby Fabriksväg är för trång för att hantera den tunga lastbilstrafiken, menar Sjöstadsföreningen. Foto: Sacharias Källdén

Protester i Hammarby sjöstad mot lastbilsinvasion

Bygget av ett nytt reningsverk under Hammarbybacken gör att 160 tunga lastbilar om dagen ska köra på trånga Hammarby Fabriksväg. Något som får både Sjöstadsföreningen och Stockholm Vatten och Avfall att rasa.

  • Publicerad 11:28, 31 jan 2019

Om- och utbyggnationen av Henriksdals reningsverk har nu börjat. Eftersom anläggningen är överbelastad, ska Stockholm Vatten och Avfall, SVOA, bland annat spränga sig in i berget vid Hammarbybacken intill Hammarby sjöstad. Här ska ett nytt reningsverk, med bland annat vattenbassänger för grovrengöring och försedimentering, placeras.

Det nya reningsverket ska bli 530 000 kubikmeter stort – ungefär samma volym som Globen. Lika många kubikmeter schaktmassor behöver därmed fraktas från Hammarbybacken under de kommande tre åren, då sprängningarna sker. Därefter följer ytterligare tre år av tunga transporter, då det nya reningsverket ska byggas. Totalt beräknas ungefär 160 lastbilar per dygn åka till eller från Hammarbybacken de kommande sex åren.

Stora sprängningar i Hammarbybacken

SVOA har ansökt om att få anlägga en tillfällig väganslutning i form av en påfartsramp, så att transporterna kan gå direkt från Hammarbybacken ut på Södra Länken. Men Trafikverket har sagt nej, med hänvisning till att Södra Länken, med sina 65 000 fordon per dag, redan är en av de högst trafikerade allmänna vägarna i Sverige.

Istället hänvisas lastbilarna till, den betydligt mindre, Hammarby Fabriksväg – som löper längs med Sjöstans södra kant genom rondellen vid Cirkel K, för att sedan försvinna in i tunneln.

– Det är helt orimligt. De som beslutat detta kan inte ha varit här, vi pratar om en sex meter bred väg med förskolor i närheten. Bara i dag har jag sett tio lastbilar här, personbilarna fick köra på trottoaren för att få plats, säger Bertil Stockhaus, ordförande i Sjöstadsföreningen.

"Många promenerar den här sträckan"

Sjöstadsföreningen kräver nu att länsstyrelsen överprövar trafikverkets beslut, och ser till att en direkt utfartsramp till Södra Länken kommer på plats.

Även SVOA, som sköter projektet, är kritiska.

– Det är inte bra för oss heller. Vi räknade med att få köra via Södra Länken. Dels stör vi de boende och dels är vägen väldigt trång. Vi är oroliga över den här lösningen eftersom det är väldigt många människor som cyklar och promenerar den sträckan, säger Eva Rådmark Herrder, pressansvarig.

SVOA kommer i nuläget dock inte att överklaga beslutet.

– Vi håller på att se över om det går att lösa på det här viset, annars får vi ta upp diskussionen med trafikverket igen.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Så här kommer det nya reningsverket, lika stort som Globen, i Hammarbybacken att se ut när det är klart. Foto: Stockholm Vatten och Avfall

Bertil Stockhaus, ordförande för Sjöstadsföreningen, är mycket kritisk till vägvalet. Foto: Sophie Stigfur

Färdigbyggt år 2026

Det är Sickla-anläggningen, en del av Henriksdals reningsverk, som nu genomgår en ordentlig ombyggnation och får ny, modern reningsteknik. Anläggningen beräknas vara helt färdig 2026.

Sjöstadsföreningen är en paraplyorganisation för 50 bostadsrättsföreningar i Hammarby sjöstad. Föreningen samlar cirka 10.000 av invånarna, och tar bland annat höjd för frågor om trafiksäkerhet, energi och underhåll av byggnader.