PLANER. Mellan Botkyrka kyrka och E4:an ligger det stenmassor som ska pressa ner lerjorden inför bygget av Södra porten. Men ännu finns ingen detaljplan klar för det projektet. Foto: Lisa Halldén

Protestlista ska stoppa bygget vid kyrkan

I höst ska kommunfullmäktige ta beslut om de starkt kritiserade byggplanerna kring Botkyrka kyrka. Sandra Lundell har startat en protestlista och hoppas kunna få politikerna att tänka om.

  • Publicerad 09:53, 8 aug 2019

Under hösten ska beslut tas om detaljplanen för Prästviken – nästan ett decennium efter att projektet började diskuteras.

Protesterna har varit högljudda redan från början och de har ännu inte dämpats. Sandra Lundell är en av de som ställer sig emot förslaget.

– Det är skandalöst att exploatera ett område så här nära en kyrka och på en plats där så många fornlämningar har hittats, säger hon.

Hon menar att man genom att bygga på åkrarna runt kyrkan förlorar grönområden, möjlighet att odla mat och potentiella turistattraktioner, menar hon. Marken runt kyrkan bär på mycket historia och den borde Botkyrka ta vara på istället för att bygga bort, tycker hon.

Helig mark

– Det är helig mark, oavsett vilken religion man tycker att man tillhör, eller om man inte tillhör någon religion alls.

Den ursprungliga planen för bygget i Prästviken fick tummen ner av länsstyrelsen 2015. Det skulle riskerade att förstöra de kulturhistoriska värdena runt 1100-talskyrkan och Hammarby gård, menade de.

Sedan dess har planerna justerats med begränsad bebyggelse österut och lägre bebyggelse i de yttre delarna.

Den nuvarande planen är att bygga runt 440 lägenheter i flerbostadshus och cirka 80 bostäder i radhus och småhus. Dessutom kommer det bli ett centrum, ett LSS-boende och en förskola i området.

– Vi har sett till att få fram siktlinjer från olika håll och gestaltningsmässigt har vi försökt anpassa material och färger till områdets karaktär. Vi har haft ett resonemang med Länsstyrelsen under arbetet och min bild är att de är med på tåget nu, sa Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, till BotkyrkaDirekt när planen gick ut på granskning förra året.

Stenkross på åkern

På andra sidan kyrkan, på åkern mellan Sankt Botvids väg och E4:an, planerar kommunen och Skanska ännu ett bygge, det så kallade Södra porten. Detaljplanen för det projektet är ännu inte klart men redan nu ligger det stenkrossmassor från bygget av Förbifart Stockholm på åkern, för att tynga ner leran i marken inför ett bygge.

Södra porten ska bli ett centrum för handel och service som Botkyrkas mittenmajoritet har lovat ska ge 4000 arbetstillfällen.

Men Sandra Lundell hoppas att politikerna ska se att planerna inte har folkligt stöd. Hon har startat en protestlista och på cirka fyra veckor har drygt 700 personer skrivit på.

– Och det är inte bara härifrån. Vi har namn från Eslöv, Emmaboda, Toronto. Det har spridit sig långa vägar på bara två veckor. Uppenbarligen är det här viktigt för väldigt många, säger hon.

"Hela platsen kommer förändras"

Sandra Lundell är själv inte religös men kyrkan är viktig för henne ändå. Hon är uppvuxen intill kyrkan och har döpts och konfirmerats här. Här hade hennes mormor och morfar sina begravningsceremonier och i framtiden hoppas hon kunna gifta sig här också.

– Jag minns när jag var liten och vi hade varit bortresta. När vi kom åkande här kunde man på långt håll se kyrkan och då visste man att man var hemma. Om det byggs här kommer hela platsen förändras, säger hon.

MEDELTIDA. Den nuvarande stenkyrka byggdes 1176 men redan 1129 fanns den första kyrkan här. Foto: Lisa Halldén

Historien om Botvid

Botkyrka kyrka byggdes på 1100-talet på Hammarby gårds mark, där Botvid var född och uppvuxen.

Det var Botvids bror Björn som lät bygga den första träkyrkan på platsen till minne av sin helige broder som enligt legenden dog en martyrdöd.

Det är Prästtillgångar, Stockholms stift, som äger marken där bostadsområdet ska byggas.

Visa merVisa mindre