PROBLEM. En tredjedel av alla äldre över 65 år någon gång fått vård för psykisk ohälsa. Foto: Mostphotos

Psykisk ohälsa vanligt bland äldre

Biståndshandläggare och hemtjänstpersonal i Solna ska utbildas i hur psykisk ohälsa bland äldre motarbetas.

  • Publicerad 11:53, 9 okt 2018

Enligt en rapport från Socialstyrelsen har en tredjedel av alla äldre över 65 år någon gång fått vård för psykisk ohälsa. Även självmordstankar är vanligare bland personer över 65 år.

Nu startar Solna studiecirklar för biståndshandläggare och personal inom hemtjänsten. Digitala föreläsningar varvas med diskussioner inom gruppen.

– Både kroppen och knoppen behöver må bra för att vi ska vara i balans. Utbildningen kommer ge nya insikter för ett ännu bättre bemötande i omsorgen och kan därmed på sikt ge bättre psykisk hälsa, säger Samuel Klippfalk (KD), ordförande i omvårdnadsnämnden.

Socialförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen har tillsammans sökt statliga stimulansmedel för att arbeta med psykisk hälsa under närmaste fem åren. Medlen beviljas ett år i taget.

Stockholm Direkt