Oense. Psykologen Malin Valsö kritiserar nybyggad skolor med öppna planlösningar och glasade fönster. Men skolborggarrådet Lotta Edholm (L) försvarar Johan Skytteskolan. Foto: Privat, Sacharias Källdén & Linda Gren

Psykolog: Nya skolbygget i Älvsjö är skadligt för eleverna

Öppna skolmiljöer med glasade dörrar och fönster till klassrum får svidande kritik. Men skolborgarrådet Lotta Edholm (L) försvarar Johan Skytteskolans nya lokaler.

  • Publicerad 19:30, 5 nov 2019

Alla barn är förlorare när skolor byggs med öppna ytor och när fönster och dörrar i glas sätts upp i klassrum. Men allra hårdast drabbas elever som redan har det tufft, som elever med psykisk ohälsa, elever med svenska som andraspråk och elever med funktionsnedsättningar.

Det menar psykologen och skolutvecklaren Malin Valsö som sammanställt forskningens svar på vad som är en bra skolmiljö. Hon ser Johan Skytteskolan i Älvsjö som ett exempel på vad hon kallar för “en guldfiskskola”. En skolmiljö som är direkt skadlig för inlärningen och koncentrationen och som gör barnen otrygga, enligt Malin Valsö.

Här pluggar eleverna i en hög på golvet

– De här skolorna är glasade som akvarium och ger eleverna guldfiskminne. Här finns för mycket distraktioner som stjäl fokus från lärandet. Ljud och rörelser runt omkring oss gör att våra hjärnor jobbar med det istället för med uppgiften, säger hon.

"Experimenterar med barnen"

Hon råder kommuner som bygger nya skolor att titta på den forskning som visar att tydligt avgränsade lärmiljöer, tydliga grupptillhörigheter och minimalt med distraktioner gynnar elever och lärare.

– Idag styr tyckande och trender skolbyggen. Det är jätteolyckligt. Grundar vi oss inte i forskningen experimenterar vi med våra barn, säger Malin Valsö.

Hon tycker sig se början på ett skifte i flera skolor, där glasade fönster byts ut och öppna lokaler byggs igen. Det senare vill facket Lärarnas Riksförbund ska ske på Johan Skytteskolan. Väggar borde sättas upp så att fler vanliga klassrum bildas, anser facket.

Men skolborgarrådet Lotta Edholm (L) försvarar den nya skolan, som har öppna hemvister men också mer traditionella lektionssalar. Hon menar att kritiken delvis riktar sig mot en nidbild av den här typen av skolor.

– Här har man tagit till sig av delar av den kritiken och jag upplevde miljön på skolan som lugn. Eleverna jobbar inte i en baskethall. Det finns studiebås och avskärmade sittplatser, säger Lotta Edholm.

"Lokalerna inte viktigast"

Hon tycker att framtidens skollokaler ska vara flexibla, så att undervisningen kan varieras, men betonar att undervisning i klassrum kommer vara det vanligaste även i framtiden. Hon tillägger också att det verkar finnas en övertro på lokalernas betydelse.

– Lokalerna är inte det allra viktigaste i skola. Det är lärarna. Det går att bedriva undervisning utan lokaler men aldrig utan lärare. Det finns också en tendens att tro att lokaler kan förstöra allt. Så är det naturligtvis inte alls, säger Lotta Edholm.

Fler skolor byggs enligt samma modell

Variation och flexibilitet är ledorden även framöver när utbildningsförvaltningen planerar nya skolor i Stockholm.

Det finns inget krav på att varje klass ska ha ett eget klassrum. Däremot bygger staden in möjligheten att sätta upp väggar i framtiden, i skolor som planeras med färre lärosalar än traditionella skolor.

Staden vill på det här sättet "hålla öppet för förändringar i framtiden".

Utbildningsförvaltningen uppger att man är medveten om kritiken mot de öppna hemvisterna. Nya skolor ska därför utvärderas.