Klubbade. 17 radhus ska byggas längs Tyska Bottens väg i Nockebyhov. Foto: Småa AB

Radhus i Nockebyhov klubbade

Planerna på att bygga radhus i Nockebyhov har fått grannar att protestera. Detaljplanen har överklagats till mark- och miljödomstolen, som nekar prövningstillstånd.

  • Publicerad 10:38, 17 feb 2020

Vi har vid flera tillfället berättat om de radhus som planeras byggas i Nockebyhov. Planerna har fått stark kritik bland närboende, som är oroade bland annat för att den så kallade hund- eller fågelskogen vid Mälarblick ska försvinna.

Så vill grannar stoppa bygge i Bromma

Antal hus har minskats

Från början var tanken att 20 radhus skulle byggas längs Tyska Bottens väg, men efter samrådet i början av 2017 gjordes detaljplanen om genom att antalet hus minskade för att en större del av grönområdet kan stå kvar. Den nya detaljplanen innebär istället 17 radhus, och antogs av stadsbyggnadsnämnden i mitten av december 2018.

Efter protesterna - nu ska nya radhus klubbas i Nockebyhov

– Man har minskat antalet radhus med tre och breddat ett centralt parkstråk samt flyttat husen så att de kommer längre från Mälarblick. Man omdisponerade även en parkeringsyta vilket gjorde att parkrummet kunde öka med 50 procent, sa Peter Lundevall på stadsbyggnadskontoret till BrommaDirekt i december 2018.

Dock överklagades beslutet till mark- och miljödomstolen, som nekade prövningstillstånd. Därmed innebär det att detaljplanen vann laga kraft den 13 februari i år.

Kan stå klart 2022

Enligt Peter Lundevall blir nu nästa steg att bygga VA- och elledningar vid Tyska Bottens väg som ska försörja husen. Sedan ska exploateringskontoret och byggaktören Småa AB komma överens om ett avtal och även söka bygglov.

– Förutsätter man att alla avtal och annat går i hamn skulle det kunna bli inflyttning i september 2022, men det är en preliminär uppskattning, säger Peter Lundevall.

Förutom radhusen planeras det vid korsningen Tyska Bottens väg/Mälarblick 56 lägenheter i två byggnader. Tillsammans med lokaler i bottenvåningen ska det skapas ett mindre torg. Lägenheterna vann laga kraft i april 2019, och just nu pågår vägarbeten för att förbereda inför bygget.

Klart: 56 nya bostäder ska byggas i Nockebyhov

Nu ska Tyska Bottens väg rustas upp

Planområdet. Ett parkstråk mellan radhuslängorna kvarligger. Foto: Stockholms stad