OTRYGGA. Allt fler stockholmare är oroliga för att utsättas för brott utomhus. Foto: Mostphotos

Rädslan för brott ökar i Stockholm

Var femte stockholmare är minst en gång i månaden orolig för att utsättas för brott. Det visar Stockholms stads trygghetsmätning för 2017. Det är en kraftig ökning jämfört med den senaste mätningen 2014.

  • Publicerad 18:13, 19 sep 2017

På tisdagen presenterades Stockholms stads stora trygghetsmätning för 2017. I mätningen, som görs var tredje år, visas en kraftig ökning av otrygghet bland invånarna i Stockholm.

Totalt har 17 669 slumpvis utvalda personer mellan 16-79 år svarat på undersökningen. Och 21 procent av dessa, fler än var femte, uppger att de minst en gång i månaden det senaste året varit oroliga för att utsättas för brott.

Det kan jämföras med den senaste mätningen 2014 då motsvarande siffra var 16 procent.

Störst oro våldtäkter och sexuella trakasserier

Ökningen har skett i samtliga stadsdelar utom i Skarpnäck och Älvsjö, där oron i stället har minskat, enligt rapporten.

Störst ökning av oro gäller våldtäkter, sexuella trakasserier och våld eller överfall i den offentliga miljön. Även oron för bostadsinbrott har ökat liksom känslan av otrygghet i det egna bostadsområdet.

Stockholmarnas oro i siffror

Hela staden, andel i procent

Oro att utsättas för brott en gång i månaden eller oftare det senaste året

2017 - 21 procent

2014 - 16 procent

Oro för att gå ut sent på kvällen i bostadsområdet

2017 - 10 procent

2014 - 8 procent

Oro för att närstående ska utsättas för brott

2017 - 20 procent

2014 - 15 procent

Oro för våld eller överfall i den offentliga miljön

2017 - 17 procent

2014 - 12 procent

Oro för våld eller överfall i hemmet

2017 - 3 procent

2014 - 2 procent

Oro för bostadsinbrott

2017 - 22 procent

2014 - 17 procent

Oro för sexuella trakasserier utanför hemmet

2017 - 11 procent

2014 - 5 procent

Oro för våldtäkt

2017 - 12 procent

2014 - 8 procent

Oro för rån

2017 - 20 procent

2014 - 15 procent

Oro för brott av något slag i sitt eget bostadsområde

2017 - 17 procent

2014 - 12 procent

Känsla av otrygghet i bostadsområdet

2017 - 7 procent

2014 - 5 procent

Oro för att vistas på den närmaste stationen för T-bana, pendeltåg eller tvärbana

2017 - 4 procent

2014 - 3 procent

Oro för att under kvällstid gå hem från den närmaste stationen för T-bana, pendeltåg eller tvärbana

2017 - 10 procent

2014 - 9 procent