Råstasjöns avgörande

Striden om Råstasjöns framtid närmar sig ett avgörande. Stoppas bygg­planerna riskeras hela tunnelbaneutbyggnaden, enligt Solna stads yttrande till Mark- och miljööverdomstolen. Ren lögn, anser Miljöpartiets Bernhard Huber.

  • Publicerad 20:48, 10 nov 2015

Om Bernhard
Huber säger att
jag ljuger så kallar han även Stockholmsförhandlingen för lögnare.

Tisdagen den 17 november kommer Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, till Råstasjön för att med egna ögon skapa sig en bild av naturvärdena och vilka konsekvenser 600–700 nya lägenheter kan få för det ekologiska systemet.

Men det handlar inte bara om naturvärden och strandskydd. I en tidigare intervju med Vi i Solna sa Carl-Gustaf Hagander, tekniskt råd vid domstolen:

– Vi har beviljat tre, fyra liknande ärenden prövningstillstånd. Frågan är hur strandskyddet ska förhålla sig till samhällsutbyggnaden, sa han då.

I klartext: Stockholmsregionen behöver mellan 179 000 och 319 000 nya bostäder fram till 2030, enligt en landstingsutredning. Det innebär en byggtakt på mellan 9 000 och 16 000 bostäder per år.

Frågan är hur tungt naturvärdena vid Råstasjön väger i det sammanhanget. Det är den frågan Mark- och miljööverdomstolen ska ta ställning till.

Solna har i den så kallade Stockholmsförhandlingen från 2013 förbundit sig att bygga 4 500 nya bostäder utefter den nya tunnelbanelinjen fram till 2030, varav cirka 1 000 i området kring Arenastaden. Det är en förutsättning för att stat och landsting ska gå in som de tyngsta finansiärerna av tunnelbanans förlängning till den nya stadsdelen.

Om detaljplanen för 600–700 bostäder vid Råstasjön stoppas äventyras hela den sista biten av tunnelbanans sträckning, enligt Solna stads yttrande till domstolen.

– Det här ett helt nytt, märkligt argument som inte har nämnts tidigare, säger Miljöpartiets gruppledare i Solna, Bernhard Huber.

Ett pressmeddelande från partiet har rubriken ”Råstasjöns detaljplan: Håll dig till sanningen, Granfalk!”

– Jag har studerat resultatet av Stockholmsförhandlingen. Ingenstans finns det en koppling mellan bostäder vid Råstasjön och tunnelbanans utbyggnad. Bara en svepande formulering om att Solna stad ska bygga 1 000 bostäder i området. Om syftet är att bygga bostäder så finns det alternativ mark i Arenastadens närhet som lämpar sig bättre, säger Bernhard Huber.

Han nämner framför allt den mark vid Dalvägen som Solna har förvärvat med det uttalade syftet att bygga bostäder. Men även Ballongberget och Frösunda har markytor som kan bebyggas, enligt Huber.

I Solnas yttrande till Mark- och miljööverdomstolen har man bland annat bifogat ett dokument från Stockholmsförhandlingens företrädare H G Wessberg och Hans Rode som angående byggplanerna vid Råstasjön skriver:

”Det är viktigt att dessa bostäder kommer till stånd för att möta behovet av bostäder kopplat till statens intention med utbyggnad av tunnelbanan.”

Kommunstyrelsen ordförande Pehr Granfalk (M) är upprörd över att Bernhard Huber anklagar honom för att ljuga.

– Om Bernhard Huber säger att jag ljuger så kallar han även Stockholmsförhandlingen för lögnare, säger Pehr Granfalk.

Han delar inte Bernhard Hubers uppfattning att det finns alternativa områden.

– River man upp detaljplanen vid Råstasjön så finns det inte en chans att få in lika många bostäder vid Dalvägen eller Ballongberget. Jag vill inte spekulera i framtiden men helt klart känner jag en oro för tunnelbaneutbyggnaden, säger Pehr Granfalk.

Bernhard Huber har svårt att förstå varför Alliansen driver frågan om 600–700 lägenheter vid Råstasjön så hårt.

– Det ligger mycket prestige i den här frågan. Vad vi inte vet är om det finns en okänd koppling mellan Solna stad och Mall of Scandinavias ägare Unibail-Rodamco där Solna på något sätt har garanterat en tunnelbana, säger Bernhard Huber.

Åtagandet att bygga 1 000 bostäder gäller från 2014 till och med 2030. De planer som i dag är aktuella i området innehåller cirka 400 lägenheter. Med 600–700 ytterligare lägenheter vid Råstasjön skulle Solna stad redan nu ha fullföljt sin del av Stockholmsförhandlingen.

MER Stockholmsförhandlingen

Hösten 2013 enades förhandlare från regeringen, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun om tre nya tunnelbanesträckningar.

De sammanlagda investeringskostnaderna beräknades till 19,5 miljarder. Merparten finansieras genom höjd och breddad trängselskatt. Ytterligare en fjärdedel bekostas av staten. Kommunerna och landstinget står för resten.

I förhandlingen förband sig kommunerna att bygga 78 000 bostäder fram till 2030 i de nya tunnelbanelinjernas så kallade influensområden. Solnas åtagande av bostadsbyggandet uppgår till 4 500 bostäder.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt