Råtta. Vid en inspektion på en Enköpingsrestaurang hittades råttspillning. Foto: Mostphotos

Råttbajs hittat på restaurang

Råttspillning hittades på flera ställen på Enköpingsrestaurang.

  • Publicerad 08:51, 22 aug 2019

Den 12 augusti inkom ett klagomål till miljö-och byggnadsförvaltningen från en restaurangbesökare som hade sett en råtta springa ur restauranglokalen och ut på uteserveringen. Den klagande hade berättat för personalen, men upplevde att personalen inte hade tagit det på allvar.

Samma dag som klagomålet inkom gjorde en av kommunens livsmedelsinpektörer en inspektion på den angivna krogen och fann där råttspilning på två platser i lokalen. Dels i ett beredningsrum i närheten av en oförsluten mjölpåse samt under kassaapparaten.

Vid besöket konstaterades en rad andra brister. Bland annat förvarades personalens rena arbetskläder och handdukar på personaltoaletten, och golvet var dåligt rengjort.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga verksamheten att:

1. Städa lokalen noggrant så att all råttspillning är borta.

2. Se till att det är ordning i lokalen och att all golvförvaring tas bort.

3. Se till att rena arbetskläder förvaras åtskilt från personalens toalett.

Punkterna kommer att följas upp med extra kontroller.

Lastbil med öl välte

Nyheter Tidigt på tisdagens morgon välte en lastbil vid Simtuna kyrka. Den var lastad med öl.tisdag 12/11 9:55

Blåljus i helgen: Vådaskott vid vildsvinsjakt

Nyheter En jägare i 50-årsåldern fördes i lördags kväll till sjukhus sedan han träffats av ett vådaskott. Dessutom: däckstölder på Fårticksgatan, lägenhetsbrand och rattfylleri vid Coop.måndag 11/11 10:46