Så här såg det ut vid Klaratunneln i morse. Foto: Per Brandt

Regeringen kallar till krismöte efter bussexplosionen

Trafikförvaltningen ser helgens bussexplosion som en exceptionell händelse och det finns ingen anledning till rädsla för att åka biogasbuss. Nu har regeringen kallat aktörer till krismöte efter olyckan.

  • Publicerad 15:09, 11 mar 2019

I söndags exploderade en av SL:s drygt 300 biogasbussar i Stockholm. Men någon rädsla för att fler gasdrivna fordon ska explodera anser inte SL att stockholmare bör ha.

Händelsen handlar med all säkerhet på att föraren har gjort en stor miss, snarare än att det är något fel på själva busstillverkningen enligt SL.

– Det ska aldrig, och kommer aldrig, köra några bussar i Klaratunneln. Varför chauffören valde att försöka köra ner där vet vi inte, men händelsen ska ses som unik och exceptionell – det handlar absolut inte om något fel på själva busstillverkningen, säger Claes Keisu på SL:s pressavdelning.

Långa köer när Klaratunneln är stängd

Både polisen, räddningstjänsten, Keolis (på uppdrag av SL) och den tyska busstillverkaren MAN utreder nu varför SL-bussen exploderade utanför Klaratunneln i söndags. Chauffören som körde bussen har ännu inte med egna ord berättat om händelsen.

Enligt Keolis är föraren brännskadad, men har inga livshotande skador. Han ligger dock kvar på sjukhus.

Trafikförvaltningen har dock redan nu hyfsat klart för sig vad som inträffade.

– Chauffören körde ner bussen mot tunneln, dunkade in i betonghindret vilket gjorde att gasflaskorna exploderade, säger Claes Keisu.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Totalt har Keolis cirka 320 stycken biogasbussar i trafik i Stockholm, Nacka och Värmdö. Att göra någon stor genomsyn av biogasflottan anses inte nödvändigt, en åsikt som får medhåll från politikerhåll.

Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) anser att man bör se bussexplosionen som en enskild händelse, men att man ändå bör gå till botten med varför det hände.

– Jag har framfört till förvaltningen att de i samband med sin utredning ska titta på frågor som rör exempelvis säkerhet, rutiner och utbildning. Inte minst då miljöfordon av det här slaget är här för att stanna och ställer en rad krav på alltifrån planering av gaturummet och framkomlighet till krav på förare, operatörer och fordon, säger Kristoffer Tamsons i ett pressmeddelande.

UPPDATERING

Regeringen har nu kallat till krismöte med anledning av bussexplosionen, rapporterar Aftonbladet.

Enligt tidningen är bland annat är SKL, Transportstyrelsen, Trafikverket, MSB och Sveriges Bussföretag är alla inkallade till mötet ”som ska säkerställa att det finns tillräckliga säkerhetsföreskrifter för att undvika olyckor framöver”.

– Det är viktigt när det sker en sådan olycka att skaffa en lägesbeskrivning för berörda myndigheter, så vi blir uppdaterade på hur säkerhetsarbetet fungerar. Inte minst säkerheten i tunnlarna, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) till Aftonbladet.