Regn ger svalka åt bönderna

Värmen har varit svår för lantbrukarna. Nu i veckan kom det regn samtidigt som regeringen utlovade stöd. – Det är bra, men vi behöver mer, säger Catharina Rudolphson.

  • Publicerad 17:34, 31 jul 2018

När det är hetta och torka är det extremt jobbigt

Catharina Rudolphson driver, tillsammans med sin man och sin son, Bjelkesta Gård utanför Örsundsbro. På gården finns åkermark, betesmark, skog samt 70 stycken nötboskap av rasen highland cattle. Vidare hyrs delar av gården ut som bostäder.

Sommarens hetta och torka har lett till svåra problem för de uppländska bönderna. Skördarna kommer att bli sämre och det har varit svårare att få fram mat åt djuren.

– När det är hetta och torka är det extremt jobbigt, säger Catharina Rudolphson.

Hon berättar att det var torka även förra sommaren, vilket har gjort att lantbrukarna inte har sparat så mycket foder i ladorna.

– Förra året tömde vi alla resurser. All halm och allt foder har gått åt, säger hon.

På Bjelkesta Gård har Catharina Rudolphsons familj fått använda grödor som de i vanliga fall säljer, till att utfodra djuren.

– Vi har inte vågat chansa. Vi har fått använda ärter som foder, säger hon.

När Ena-Håbotidningen är på besök på Bjelkesta Gård har det regnat de senaste dagarna. Det märks redan en förbättring för djuren och växtligheten. Gräset börjar växla färg från brunt till grönt.

– Vi har stödfodrat. När det är varmt står djuren bara och väntar på mat. Nu har det varit två skurar och direkt när det regnar går korna ut och betar, säger Catharina Rudolphson.

Catharina Rudolphson har deltagit i möten tillsammans med länsstyrelsen och kommunerna i Uppsala län för att diskutera jordbrukets problem. Hon upplever det som att de lokala myndigheterna är "rätt bra på tå" för att hitta lösningar. Vissa kommuner har till exempel ordnat fram vatten eller stödköpt kött.

Samtidigt som regnet gick även Sveriges regering ut och presenterade ett åtgärdspaket på drygt 1,2 miljarder kronor till lantbrukare för att framför allt täcka upp för foderbrist och inkomstbortfall som uppstått på grund av torkan. Catharina Rudolphson välkomnar åtgärden, samtidigt som hon tycker att det behövs mer eftersom torkan orsakat ett inkomstbortfall på 10 miljarder.

– Det blev inte ens en tummetott, säger hon.

Catharina Rudolphson efterlyser en politik som mer långsiktigt kan gynna ett svenskt jordbruk.

– Jag vill inte att folk ska tycka synd om mig. Jag vill kunna fortsätta vara lantbrukare, säger hon.

Hon är kritisk till att lantbruket måste leva upp till hårda miljöregler och samtidigt konkurrera med billigare produkter från utlandet. Jordbruket verkar klara sig bättre i våra närmaste grannländer.

– I Finland väljer man att köpa finskt för att det har ett värde. Vi har inte svultit på samma sätt, säger Catharina Rudolphson.

Stödpaket från regeringen

Regeringen har presenterat ett nationellt åtgärdspaket på drygt 1,2 miljarder kronor för att framför allt täcka upp för foderbrist och inkomstbortfall som uppstått på grund av torkan.

Av dessa pengar går 400 miljoner kronor till att kompensera foderbristen. Dessa medel kommer att betalas ut senast i december 2018.

Nytt projekt ska öka läsförståelsen

Nyheter Nytt bokprojekt i Enköping har en förhoppning om att öka läsförståelsen och väcka läslusten hos kommunens skolelever.lördag 20/4 7:54