En byggsäck på Bergsgatan, Kungsholmen. Foto: Mimmi Epstein

Rekordmånga olagliga byggsäckar i stan

Allt fler olagliga byggsäckar anmäls till Stockholms stad. Nu har trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) tröttnat.

  • Publicerad 10:34, 9 aug 2018

För att ställa ut en så kallad byggsäck på gatan i samband med ett byggarbete krävs ett särskilt polistillstånd som är avgiftsbelagt. Men trots det fortsätter olagliga säckar att dyka upp mitt i gatan, och ibland står de kvar i veckor eller till och med månader. Säckarna innebär en trafikfara om de hamnar i cykelbanor och är även en säkerhetsrisk för till exempel funktionsvarierade när de står på trottoarer.

2012 inledde dåvarande trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) en offensiv mot de irriterande säckarna och upprättade bland annat en hemsida där privatpersoner kan anmäla säckar, en hemsida som finns kvar än idag. Och anmälningarna har ökat. 2015 fick staden in 632 stycken, och ifjol var siffran uppe i 868.

Helldén vill se nya regler

Problemet är att staden inte kan göra så mycket åt det, utöver att påtala problemet för den person, förening eller företag som ansvarar för säcken. Om det går att ta reda på. Händer ingenting då är det upp till polisen att avlägsna den olagliga säcken.

– Som det är idag får vi veta att de står i vägen, genom att folk anmäler. Sedan kan vi som stad inte göra så mycket. Jag tycker att staden borde ha mandat att åtgärda sådant här direkt, men som det är idag är det polisen. Det krävs ett riksdagsbeslut för att ändra på det, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Vid det senaste sammanträdet i trafiknämnden i juni togs problemet med säckarna upp, och ett förslag om att ett nytt krav ska ställas på dem äger säckarna. Namn och adress på säcken ska om förslaget går igenom bli ett krav i de lokala ordningsföreskrifterna.

– Nu krävs ett beslut i kommunfullmäktige för att det ska bli verklighet. Det gör det lättare att komma åt de ansvariga. Sedan har jag för avsikt att kalla till mig representanter från byggbranschen och ha ett möte om hur vi kan lösa det här problemet, säger Daniel Helldén.

Störs du av byggsäckarna?

Har du byggsäckar där du bor? Skicka bilder och berätta om problemet i ditt kvarter till info@direktpress.se!