Mer trafikerat. Herculesgatan har blivit mer trafikerat de senaste veckorna, bland annat av bussar. Foto: Mikael Andersson

Rektor oroas av ökad trafik vid Herrestaskolan

Mer trafik runt Herrestaskolan. Det är resultatet av en trafikomläggning efter sommaren. Nu uppmanar skolan föräldrarna att skippa bilen vid hämtning och lämning, och alla som kör i krokarna att tänka på att hålla hastigheten.

  • Publicerad 11:41, 23 aug 2019

I veckan var det terminsstart för låg- och mellanstadieskolan Herrestaskolans runt 300 elever i Barkarbystaden.

Samtidigt har trafiksituationen förvärrats utanför skolan.

Anledningen är att Barkarbyvägen, som fortsatt ut på Barkarbyfältet, stängdes av tidigare i augusti för att börja bebyggas.

Istället kör bussar och annan biltrafik nu i två riktningar på Herculesgatan precis bredvid Herrestaskolan, och vidare ut på fältet via Flygfältsvägen. Detta för att behålla kopplingen till Norrviksvägen och avlasta Enköpingsvägen.

Men följden blir också betydligt mer trafik och en genomfartsled intill Herrestaskolan, något som oroar rektorn Satu Harnesk.

– Det är relativt små barn som ska ta sig till skolan, och helt plötsligt har vi folk som håller ganska hög hastighet när de kör här. Det är mycket tung byggtrafik och bussar. Tidigare var det ganska begränsad trafik och vi var inte fullvuxna som skola, men det är vi nu, säger Satu Harnesk.

Skolan har gått ut med information till vårdnadshavare, och uppmanar de föräldrar som kan att låta bilen stå.

– Vi uppmanar föräldrar att arrangera gående skolbussar, alltså att gå med flera barn till skolan, och lämna bilen hemma. Då kan vi minska lite av trafiken, säger Satu Harnesk.

"Trafiksituationen har blivit mer intensiv"

Skolan har en pågående dialog med kommunens trafikavdelning om frågan. Niklas Petrov är trafikingenjör i Järfälla, och påpekar att gång- och cykelbanorna i området är separerade från biltrafiken, vilket bidrar till en tryggare trafiksituation.

– Det är mer trafik vid skolan nu än det varit tidigare, men det är samtidigt mindre trafik än det väntas vara på Flygfältsvägen senare när Barkarbystaden är utbyggd, säger han.

Kan ni förstå skolans oro?

– Det är klart, trafiksituationen kring skolan har blivit lite mer intensiv. Vi har beställt en trafikmätning på Herculesgatan, som ska mäta hur många fordon som passerar och vilken hastighet de håller. Utifrån det kan vi gå vidare med eventuella åtgärder, säger Niklas Petrov.

Kommunen har också kontakt med Nobina som kör bussarna i området, om hur eventuella farthinder kan placeras utan att försämra bussarnas framkomlighet.

Stockholm Direkt