Nytt. Lena Lundström skolchef i Solna har meddelat om nya tider för barn på förskola på deltid. Foto: Jonas Månsson/Mostphotos

Rektorer i Solna backar om fasta förskoletider

Beslutet att ha fasta förskoletider för barn på deltid väckte starka reaktioner hos föräldrar. Nu väljer Solna stad att riva upp beslutet, efter att ha provat de nya tiderna i knappt två månader.

  • Publicerad 13:36, 13 mar 2020

et fanns en önskan om mer flexibilitet kring lämning och hämtning.

När vårterminen inleddes började nya rutiner gälla för barn till studerande eller arbetssökande. De 30 timmar som deltidsbarnen har rätt till skulle efter rektorernas gemensamma beslut läggas med fasta tider för lämning och hämtning.

Fasta tider i förskolan för deltidsbarn

Sedan dess har många föräldrar inkommit med synpunkter om hur de fasta tiderna ställt till vardagen. Nu backar kommunen, åtminstone till viss del (se faktaruta).

– Vi har gått ut med ett brev efter de synpunkter som har kommit. Det fanns en önskan om mer flexibilitet kring lämning och hämtning, säger Lena Lundström, skolchef.

Nu har föräldrarna uppmanats att rapportera in sina önskade tider efter den enskilda familjens behov. De nya tiderna har ännu inte trätt i kraft.

– Förskolorna måste hinna lägga om sina scheman först, säger Lena Lundström.

Rektorernas beslut

De nya tiderna gäller tillsvidare, men skulle det komma mycket reaktioner är de inte skrivna i sten, menar Lena Lundström.

– Beslutet togs på rektorernas initiativ och det är inget politiskt beslut. Vi får se om det blir några nya synpunkter och lyssnar på det då, säger hon.

Här är nya tiderna:

Från och med den 23 mars ska lämning ske mellan 08.00 och 09.00 och hämtning sex timmar efter lämning. För loven gäller 15-timmarsveckor med samma lämningstider och därmed hämtning mellan 11.00 och 12.00.

Så fördelar andra kommuner deltiden:

Stockholm erbjuder deltid om 30 timmar i veckan, fördelade på fyra eller fem dagar. Lämning ska ske mellan klockan 8–9 och hämtning mellan klockan 14-16. Källa: stockholm.se

Sundbyberg erbjuder deltid om 30 timmar i veckan, och önskar att deltidsbarn går mellan klockan 9-16.

”Men vi har formulerat så att tiderna läggs i samråd mellan vårdnadshavare och rektor på förskolan. Rektor beslutar sedan om vi kan tillgodose önskemålen", skriver Jan Aili, verksamhetschef förskola i Sundbyberg i ett mejl.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt