Kritik. Rektorn kan inte svara på varför skolan inte utredde mannen som misstänks för övergrepp, när skolan fick uppgift om att han i juni masserat en elev över hela kroppen. Foto: Mostphotos

Rektorn tar inte på sig ansvaret för grova missarna

Varken rektor eller grundskolechef kan svara på varför den misstänkte mannen inte utreddes ordentligt redan i somras. Allt ansvar läggs på en biträdande rektor som slutat på skolan. Rektorn ges fortsatt förtroende.

  • Publicerad 19:50, 4 dec 2019

Staden riktar skarp kritik mot att skolan i juni nöjde sig med att ha ett disciplinärt samtal med mannen, som suttit häktad misstänkt för flera fall av sexuella övergrepp.

Enligt utbildningsförvaltningen borde den biträdande rektorn ha gjort en utredning för att avgöra om en kränkning ägt rum, när personal berättade att en elev uppgett att hon fått helkroppsmassage av mannen i ett enskilt rum.

"Olyckligt"

En sådan incident ska alltid utredas av skolan och rapporteras till förvaltningen, men det gjordes alltså inte. Varför det inte har skett kan varken ansvarig grundskolechef eller rektor svara på. Båda hänvisar till att det var en bedömning som biträdande rektor gjorde.

– Det är olyckligt. Jag tror faktiskt att det handlar om den mänskliga faktorn, säger grundskolechefen.

Rektorn informerades om samtalet men uppger att hen bara fick veta att det haft disciplinära orsaker.

– Det är självklart att det skulle ha utretts vidare som en kränkning, men det var närmsta chef som fattade det beslutet och där har jag inte haft all information. Jag kan inte svara på vad den här bedömningen beror på, säger rektorn.

Rektor utan svar

Rektor kan inte heller svara på varför föräldrarna till flickan, som ska ha fått massage, fick information om händelsen först tre månader senare.

– Det är såklart inte korrekt. Jag kan inte svara på vad det beror på. De borde ha informerats.

Varken grundskolechef eller rektor anser att det har saknats rutiner på skolan för hur uppgifter som kränkningar och övergrepp ska hanteras. Däremot är de överens om att ingen chef ensam ska göra bedömningar av det här slaget i fortsättningen.

– Jag har tydliggjort hur vi jobbar framåt. Vi ska vara fler som tar såna här beslut tillsammans, säger rektor.

Fortsatt förtroende

Rektor känner inte till att berörda föräldrar upplever att de inte har informerats eller erbjudits stöd. Det ska ha skett, enligt rektor.

– Vad jag vet har biträdande rektor skött den kontakten. Det är jättetråkigt om de upplevt att de inte haft en bra dialog med skolan. Det behöver jag förstå mer om i såna fall.

Grundskolechefen har fortsatt förtroende för rektor, trots kritiken som riktas mot skolan.

– Rektor har, utifrån den information som hen haft, agerat snabbt och korrekt enligt våra rutiner och i samråd med polis och socialtjänst, säger grundskolechefen.

Den biträdande rektorn har nyligen avslutat sin tjänst på skolan. Avgången är inte kopplad till kritiken mot skolan.