Såhär ser det ut inne i Högdalens simhall just nu, Foto: Mark Shafti, Stockholms stad

Renoveringen av Högdalens simhall blir för dyr

Renoveringen av Högdalens simhall blir betydligt dyrare och kommer att ta längre tid än man först räknat med. Tidigast hösten 2021 kan hallen öppna igen.

  • Publicerad 08:32, 26 okt 2019

Från början skulle renoveringen av Högdalens simhall innefatta att modernisera reningsanläggningen och renovera bassänger, relaxavdelning, omklädningsrum och flera andra ytor. Budgeten för alltihop beslutades till 160 miljoner kronor.

Sämre skick än förväntat

Nu visar det sig att bassängerna är i så pass dåligt skick att de inte kan renoveras utan måste bytas ut helt och hållet. Man har också hittat stora mängder av de skadliga ämnena asbest och PCB i bjälklag och runt bassängerna, vilket kostar tid och pengar att sanera. Det betyder att budgeten kommer att överskridas om man inte tar bort saker från listan, enligt staden.

– Det är först när man tömmer bassängerna och frilägger konstruktionen som man kan bedöma skicket fullt ut, säger Linda Laine, kommunikationschef på fastighetskontoret.       

Därför har man nu beslutat att pausa renoveringen av relaxavdelningen, likaså omklädningsrum, motionsytor och personalutrymmen. De kommer att rustas upp i ett senare skede.

– De här delarna är inte akuta att renovera. De har ett slitet ytskikt men kan vänta. Vi vill såklart göra i ordning resten så snart som möjligt och tittar på vad vi kan prioritera in i vårt löpande underhållsarbete, säger Linda Laine.

Könsneutrala omklädningsrum

Nu kommer staden att bygga tre helt nya bassänger – en 25-metersbassäng, en undervisningsbassäng och ett barnbad. Något som har tillkommit i planeringen är en så kallad flexavdelning, alltså könsneutrala omklädningsrum där alla som vill får byta om.

Allt det här gör också att staden behöver mer tid att hinna bygga klart. Istället för att öppna för allmänheten igen hösten 2020 är nu planen att öppna hösten 2021.

Förra hösten fick Högdalens simhall stängas två gånger på grund av en misstänkt gasläcka i ett fläktrum. Men vad som orsakade gaslukten lyckades man aldrig reda ut, trots en mängd provtagningar och analyser, inte heller vilken typ av gas det rörde sig om. Efter åtgärder som att täta och sätta dit vattenlås på flera ställen har lukten försvunnit.

Ny gasläcka i Högdalens simhall

Gasläckan i Högdalens simhall – en gåta

Domen: Staden förlorar tvist om simhall

Nu rustas Högdalens simhall för 160 miljoner

Högdalens simhall

Högdalens simhall rymmer en 25-metersbassäng med sex banor och hopptorn, en undervisningsbassäng, två relaxbassänger, en bubbelpool och en äventyrs- och lekbassäng för barn upp till cirka sju år. Även utrymmen för fäktning.