Ole-Jörgen Persson (M). Foto: Stockholms stad/Mostphotos

REPLIK. Persson (M): Fi misstänkliggör polisen i Stockholms förorter

Feministiskt initiativ väljer att misskreditera och misstänkliggöra polisen som är den yttersta garanten för människors trygghet, skriver Ole-Jörgen Persson i en replik till Sissela Nordling Blanco (Fi).

  • Publicerad 15:57, 30 maj 2016

Det här är en replik till Sissela Nordling Blancos debattartikel ”Trygghet uppnås inte genom fler poliser i våra bostadsområden”
 
”Trygghet i Stockholms förorter skapas genom fler poliser och sociala insatser. Inga sociala insatser kommer att fungera om de kriminella gängen inte trycks tillbaka. I områden som Husby, Rinkeby och Tensta är det avgörande att rättsstaten återtar förlorad mark. Här har rättsstaten varit på reträtt länge och lämnat fältet öppet för kriminella ligor och gäng som utövar en direkt negativ påverkan på lokalsamhällets utveckling.
 
Järvafältets ungefär 130 poliser står emot 800 yrkeskriminella – alla begriper att polisens resurser, kapacitet och förmåga måste stärkas för att åstadkomma resultat på kort såväl som på lång sikt. Att inte kunna se det är att svika, inte minst, förortens kvinnor som av rädsla för de kriminella gängen inte vågar vistas ute på kvällen och som ser sina liv begränsas av unga arga män som kastar sten på polisen.
 
Sissela Nordling Blanco och Fi är en del av den styrande majoriteten i Stockholms stad. Fi har ett särskilt ansvar för att lyfta tryggheten för förortens invånare, men väljer i stället att misskreditera och misstänkliggöra den polis som är den yttersta garanten för människors trygghet. När Fi talar om ”rasprofilering” hos polisen har det dock gått för långt. Svensk polis, särskilt i Stockholms förorter, gör ett seriöst arbete för att öka tryggheten i landets mest utsatta områden – men de är alldeles för få. Därför har vi moderater föreslagit att Sverige de närmaste åren ska utbilda och anställa 2 000 nya poliser. Vi föreslår också att straffen för de som angriper polis och annan blåljuspersonal ska skärpas. Vi ska vara tydliga med attangrepp mot rättsstaten får konsekvenser.
 
Nordling Blanco klarar av konststycket att skriva en hel debattartikel utan att vid ett enda tillfälle lyfta det egna ansvaret för de som kastar sten mot polisen eller bedriver grov organiserad kriminalitet i stadens utsatta områden. I stället är allt samhällets fel, ytterst manifesterad genom en polis som Fi verkar uppfatta som en motståndare och inte en garant för trygghet och säkerhet. Lyckligtvis har hon inte majoriteten av förortens invånare med sig. För den absoluta majoriteten i Tensta, Rinkeby eller Husby är det avgörande att polisen får resurser att göra sitt jobb så att människor kan leva i trygghet.
 
Samtidigt måste också förorten utvecklas. Ingen majoritet i Stockholm har lagt ned så mycket resurser på att utveckla Järva som Alliansen. Genom Järvalyftet rustades miljonprogramsområdena för mångmiljardbelopp. Vi påbörjade ett arbete för att flytta ut förvaltningar till förorten så att det lokala näringslivet skulle stärkas. Den majoritet Fi tillhör avvecklade Järvalyftet och utflyttningen av centrala förvaltningar har stannat helt upp. Retorik och verklighet hör alltså inte hop när Fi talar om utveckling av förorten.
 
I stället satsar den majoritet Fi tillhör på pajasåtgärder som legala graffittiväggar, demokratiråd ingen efterfrågat och odlingslådor i förortens parklekar för att lösa problemen. Det är inte seriöst. Vi behöver utveckla Stockholms utsatta områden. Det görs genom seriösa åtgärder för att få in människor i utbildning och arbete, en fortsatt upprustning av miljonprogramsområdena och genom fler poliser, utökad kameraövervakning och högre straff för de som kastar sten."