Framtidsoro i Sjöstadsbubblan. Hammarby Sjöstad skulle bli en förlängning av innerstan, men många menar att det istället blivit en egen bubbla. Foto: Sacharias Källdén

REPORTAGE: Håller Hammarby Sjöstad på att förfalla?

Över hela världen hyllas stadsdelen som förebild när det gäller modern och hållbar stadsplanering. Men bakom de putsade glasfasaderna gnager en oro – en ny tunnelbanestation och den ständigt växande andelen unga ses som potentiella hot mot tryggheten. Vi begav oss till Hammarby Sjöstad för att ta reda på om stadsdelen som skulle bli en levande förlängning av innerstan, istället låst in sig i en bubbla.

  • Publicerad 08:51, 7 apr 2018

– Artificiellt, noll mångfald och välplanerat till en nivå där det nästan är läskigt.

Mammalediga Danel Arimesmendez behöver inte fundera länge innan hon beskriver sin stadsdel, medan hon njuter av förmiddagssolen under promenaden på bryggorna. Sedan tillägger hon:

– Men det är härligt med närheten till vattnet såklart. Och väldigt praktiskt när man har barn.

Promenadkompisen Tamara Trifunovic, även hon skjutandes på en barnvagn, nickar instämmande. När hon får frågan om hon tycker att Sjöstan verkar vara på väg mot en förslumning, skrattar hon rakt ut.

– Va?! Det är det löjligaste jag hört. Det räcker ju att titta sig omkring, det här är biljoner dimensioner från att vara ett problemområde. Om något skulle väl Sjöstan istället må bra av mer fart och stök.  

Breda rena trottoarer, stora glasfasader där himlen speglas och buskar och träd uppradade med perfekt avstånd. Gatumiljön i Sjöstan känns idag välbekant i flera av Stockholms efterföljande stadsdelar, som Liljeholmskajen, Hornsbergs strand och Norra Djurgårdsstaden.

LÄMNADE. Nyblivna mamman Danel Arimesmendez har bott i Sjöstan i två år, medan kompisen Tamara Trifunovic flyttat härifrån för att området är för tråkigt. Foto: Sacharias Källdén

Foto: Sacharias Källdén

Men när det gamla industriområdet vid Norra Hammarbyhamnen skulle ombildas till en ny modern stadsdel, var det första gången på länge som staden gjorde ett aktivt försök att bygga innerstad utanför tullarna – istället för att fortsätta bygga ut Stockholms utkanter ännu längre bort. Kulturgeografen Moa Tunström ser Hammarby Sjöstad som en levande symbol för vår tids nya stadsideal.

– Med Sjöstan började man prata om att “förlänga innerstan”. Nu skulle staden växa – inte förorten, eftersom det blivit ett negativt begrepp associerat med social problematik och liknande. Det märktes inte minst bland de som sedan flyttade in och upprördes över att de behövde betala ett extra klipp på SL-remsan. Som om de bodde i förorten!

Att Hammarby Sjöstad idag till stor del består av välutbildade engagerade människor som tillsammans identifierar sig som nybyggare av den nya goda staden på ett gammalt nedgånget industriområde, skapar en kraftfull gemensam identitet, menar Moa Tunström. Men med en stark sammanhållning kommer lätt också en oro – för det som finns utanför.

Domedagsstämning i sociala medier

Medan de flesta stadsdelar på sin höjd har en eller två lokala Facebookgrupper, har Hammarby Sjöstad runt 70 – många är visserligen inaktiva och har få medlemmar. Men i de största grupperna är diskussionerna högst levande, och sträcker sig långt bortom efterlysningar av borttappade nyckelknippor. Istället träder här bilden fram av en stadsdel på väg rakt ned i fördärvet.

Foto: Sacharias Källdén

Även om det i utformningen av Sjöstan redan från början fanns ett välintegrerat miljö- och hållbarhetstänk, som i dag lockar och inspirerar stadsbyggande i såväl Kina som Indien, fanns också brister. Vad man exempelvis inte hade räknat med var en så pass kraftig ansamling av barnfamiljer, vilket lett till uppmärksammad brist på barnomsorg och skolplatser. Inom de kommande tio åren kommer barnen växa upp och bli tonåringar, vilket har fått flera lokalbor att höja sina röster. För var ska ungdomarna då ta vägen?

Ungdomsgäng som blir allt stökigare och ökad kriminalitet är frekvent återkommande teman i Facebookgrupperna. Något som särskilt roar en man i medelåldern, som vill vara anonym. Trots att han flyttade till Solna för sex år sedan har han ännu inte kunnat förmå sig att lämna en av Sjöstadsgrupperna. Han kallar det en "blandning av studie i mänskligt beteende, socialt experiment och ren och skär underhållning".

– Samtalet är så starkt präglat av lokalpatriotism och existentiell medelklass-ångest. Gruppen används av folk som har mycket kapital, mycket fritid och få reella problem. Och har man inga problem så skapar man dem.

Sprider bilder på "misstänkta"

Enligt honom har känslan av otrygghet och hot utifrån piskats upp i grupperna under de tolv år han varit med. Många gånger lägger folk upp foton när de ser något "potentiellt misstänkt". En gång var det bilder på barn som betett sig oschysst mot varandra och vars föräldrar efterlystes, en annan gång var det en svart man som höll på med en cykel på en innergård som beskrevs se ut att "hålla på med något misstänkt”.

– Många hakade direkt på tongångarna. Så plötsligt skrev den svarta killen själv “hej, det är jag, jag bor här och det är min egen cykel som jag mekar med”. Det slutade med massivt hån mot den som la upp bilden från första början. Drevet kan vända snabbt.

SÖMNIGT. Renée Åbrink och dottern Olivia bor bara i Sjöstan tillfälligt i väntan på ny lägenhet på Söder: "Det är en lugn liten bubbla här. Man får nästan hoppas det kommer hit mer tonåringar och stök, det kan allt behövas lite mer liv i luckan". Foto: Sacharias Källdén

Att Facebookgrupperna skulle vara representativa för Sjöstadsborna i stort, avvisar dock alla som vi pratar med. Nattvandrare såväl som folk på stan och lokala företagare berättar hur de lämnat grupperna på grund av den hysteriska stämningen. Men helt missvisande tycks den alarmistiska tonen ändå inte vara.

Varnar för framtida förfall

I en rapport som nyligen skickats ut under rubriken "Låt inte Sjöstan förfalla!" beställd av Sjöstadsföreningen, en paraplyorganisation för 50 av områdets bostadsrättsföreningar, beskrivs hur stadsdelen står inför en rad utmaningar när det gäller trygghet. Inte minst oroar den ökande andelen ungdomar och utbyggnaden av tunnelbanan. För att Sjöstan ska förbli "snygg och trygg" även i framtiden har man därför arbetat fram en handlingsplan.

Målet är att stadsdelen, som blivit en förebild för miljömässig hållbarhet, ska kunna ta fram en liknande modell för social hållbarhet – präglad av "eco-governance". Principen handlar om att alla ska vara med och komma överens om hållbarhetsstrategin innan man skrider till verket. Horisontell planering, istället för vertikal, förklarar Selene Samuelsson som genomfört förstudien. Förslaget till handlingsplan har nu skickats ut på remiss till olika intressenter som exempelvis Södermalms stadsdelsnämnd. Förhoppningen är att man ska ha en utarbetad modell redo att prövas efter sommaren – som sedan kan bli vägledande för andra stadsdelar.

ENGAGERAD. Selene Samuelsson har utfört förstudien till handlingsplanen Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad. Foto: Sophie Stigfur

FÖRENAR. Bertil Stockhaus, ordförande för Sjöstadsföreningen. Foto: Sophie Stigfur

Att Hammarby Sjöstad har mycket få sociala problem gör området särskilt lämpat för uppdraget, eftersom det redan finns en bra språngbräda i samarbetet mellan företagare, fastighetsägare och föreningsliv, enligt Selene Samuelsson.

– Vi ser ju till exempel att gruppen ungdomar kommer att öka framöver och det är så klart alltid bättre att arbeta pro-aktivt istället för att vänta tills man behöver vidta akutinsatser. Det skapar inte bara otrygghet utan är också dyrare för samhället, säger hon.

Det är inte bara Sjöstadsföreningen som ser ett behov av att jobba förebyggande inför den annalkande ökningen av unga. Sedan 2017 finns det – efter ett initiativ från bland andra Lisa Bengtsson som själv är mamma till två barn på 6 och 8 år – en grupp nattvandrare i området. I dagsläget är det mellan två och fyra personer, de flesta själva föräldrar, som varje lördagsnatt promenerar kring de något mer ljusskygga platserna där ungdomar hänger. Ekbacken, den avskilda verandan vid Luma fabrik, lekplatsen vid Anders Franzéns park och så Tårtan, den cylinderformade bryggan, förstås. Några allvarliga incidenter eller hotfulla situationer har de hittills inte varit med om. Ibland har några ungdomar rökt gräs, ibland har någon varit för berusad för att ta sig hem själv.

"Vandrar för att det inte ska bli stökigt imorgon"

– Det är lugnt här, vi är förskonade. Vårt uppdrag är att finnas där för de unga och bygga upp ett förtroende för vuxenvärlden. Det kan handla om att bara stämma av så allt är okej, säkerställa att en berusad ungdom får hjälp eller erbjuda tröst. Visa att vi finns, säger Lisa Bengtsson.

Södermalmspolisen bekräftar bilden av Hammarby Sjöstad som ett lugnt område, där det inte finns någon särskild anledning till oro.

Men nattvandraren Anders Larsson, som bott i Sjöstan i 16 år, poängterar att det ändå är viktigt att fånga upp ungdomarna i tid.

– I takt med att det blir fler unga som inte har någon naturlig mötesplats så blir det viktigare med vuxennärvaron. Vi nattvandrar inte för att det är stökigt idag, utan för att det inte ska bli stökigt i morgon.

VANDRAR. Jonathan East, Lisa Bengtsson och Anders Larsson är några av de vuxna som nattvandrar om lördagkvällarna. Foto: Linda Gren

HÄNG. Konstverket Tårtan har blivit ett tillhåll för ungdomar. Foto: Sacharias Källdén

Trots välviljan och det starka engagemanget från föreningar, föräldrar och företagare går det inte riktigt att komma ifrån att det är något som skaver i Sjöstan. För medan alla höjer rösten för att ungdomarna saknar en plats att umgås på – finns redan en ungdomsgård i Hammarby Sjöstad. Fryshuset. 150 meter söder om huvudgatan Hammarby Allé.

Även om de totalt 24 000 kvadratmeter stora byggnaderna huserar allt från gymnasium till skejtboardramper och baskethallar, finns här också Fryschillet – en ungdomsgård som har öppet klockan 15-20 torsdag-lördag varje vecka. Och visst finns här plats för Sjöstadsungdomarna att gejma, spela gitarr eller bara hänga, enligt ansvarige Cecilia Östergren. Problemet är bara att få av dem går dit.

"Farligt för min son"

Med jämna mellanrum skickar Sjöstadsbor istället in medborgarförslag om att få upprätta en egen ungdomsgård, samtidigt som stadsdelsnämnden fortsätter att hänvisa till just Fryschillet. Men inte en enda person som Södermalmsnytt pratar med menar att ungdomarna ser det som ett alternativ.

Anledningarna är ibland vaga. Ungdomarna "känner sig otrygga" där, det råder kanske "en tuffare jargong", finns inriktningar "som inte tilltalar våra ungdomar" eller är "för dåliga öppettider". Vissa är mer konkreta.

– Jag tror det är farligt för min son där, säger Marie Verona, som bott i Sjöstan i åtta år, och fortsätter:

–  Dit kommer folk från hela Stockholm och han kan lära sig saker som inte är bra för honom. Jag vet inte riktigt vad de har för utbud, vi har nog aldrig nämnt ordet hemma ens en gång. Men framförallt tror jag att han själv har noll intresse för det.

SJÖSTADSBOR. Marie och Joakim Verona trivs i Sjöstan, men ser inte Fryshuset som en lämplig ungdomsgård. Foto: Sacharias Källdén

Andra, som Bertil Stockhaus, ordförande i Sjöstadsföreningen, lyfter sin vision om att Sjöstaden ska ha samma samhällsfunktioner som en svensk stad av motsvarande storlek – säg Vetlanda. Och då bör, rent principiellt, också en egen ungdomsgård ingå.

– Sjöstaden är trots allt en egen satellit här i Stockholm och de ungdomsgårdar vi har i praktiken är Max och Statoil. Det är dit de unga går. Fryshuset är toppen, men de unga härifrån vill ha något eget, där de känner sig välkomna och hittar gemenskap med varandra. Samtidigt står skollokalerna här tomma om kvällarna. Som en egen liten stad i staden behöver vi jobba för att möta upp det behovet.

"Vill vara ifred"

Många är överens om att det finns ett ovanligt starkt engagemang för det egna lokalsamhället bland invånarna i Sjöstan. Men om visionen för Hammarby Sjöstad som en förlängning av innerstaden blivit verklighet, är mer tveksamt. Kulturgeografen Moa Tunström menar att den starka lokala identiteten naturligtvis har fördelar.

– Samtidigt tror jag att det skulle vara bra om det spräcktes några hål på den där bubblan. Sjöstan är trots allt en del av Stockholm och här bor människor av olika sorter, som måste kunna mötas oavsett bakgrund och resurser.

Men paret Marie och Joakim Verona ser inga direkta bekymmer med att Sjöstan kan ha blivit en egen, något isolerad, liten värld.

– Nej, det är väl därför man pröjsar tio millar för att bo här också. För att få vara ifred och ha lugn och ro.

Vad tänker du på när du hör Hammarby Sjöstad?

Mella Kasay.

Mella Kasay, 26, projektledare, Hägersten:

– Mysigt, harmoniskt och familjevänligt. Det känns väldigt lugnt, både miljön och människorna som bor där.

Jan Larsson.

Jan Larsson, 70, pensionär, Gullmarsplan:

– Ett rätt så mysigt område med många restauranger. Nackdelen är väl priset, det är inte många människor som har råd att bo där.

Fryshuset bjuder in till dialog

Sjöstan började byggas i samband med att Stockholm 1997 kandiderade till att bli värdstad för OS, med en tanke om att fungera som OS-by för tävlande och media. Något OS blev det inte, men en ny stadsdel – med första inflytt år 2000.

Omvandlingen från industriområde till modern stadsdel med välintegrerat hållbarhetstänk, Hammarbymodellen, har gett Sjöstan stor uppmärksamhet internationellt. The Economist har bland annat beskrivit stadsdelen som en av världens "highest profile examples of sustainable city development". Lonely Planet har utnämnt Sjöstan till en av 10 platser i världen som ger framtidskänsla, tack vare den öppna och moderna arkitekturen.

Sjöstan har i dagsläget cirka 20 000 invånare och beräknas ha 30 000 invånare när stadsdelen är färdigbyggd. Fyra nya områden byggs just nu, Fredriksdal, Stockholm Village söder om Luma, Lugnet etapp 3 vid Sickla samt Mårtensdal. Planer finns även på 400 nya lägenheter i Hammarbyskogen som ska binda ihop Sjöstan med Hammarbyhöjden och 1 600 lägenheter i nordöstra Sjöstan.

Om tio år kommer den blå linjen från Akalla sträcka sig genom Sjöstan, med en tunnelbanestation med entréer vid Luma och Fredriksdal.

Inom tio år beräknas antalet 16-19-åringar i området fördubblas, från 480 till 990.

11 april klockan 19.00 bjuder Fryshuset in Sjöstadsbor till ungdomsgården Fryschillet. Tanken är att informera om verksamheten samt att lyssna in Sjöstadsungdomarnas behov – i hopp om att fler ska hitta dit.

KÄLLA: Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad, av Sjöstadsföreningen

Visa merVisa mindre