Reservatet invigs - men striden fortsätter

I helgen invigs Råstasjöns naturreservat. Det omstridda området har varit ett hett diskussionsämne i Solna sedan 2012, när det första förslaget om bebyggelse på marken lades fram. Trots att det nu blir ett reservat finns fortfarande en del frågetecken.

  • Publicerad 14:39, 13 jun 2018

– Vi är självklart otroligt glada över att det faktiskt blir ett naturreservat, men tittar man på genomförandeplanen finns det mycket kvar att önska och en del oroväckande inslag, säger Linda Bell, ordförande i Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg.

Den 4 juni beslutade kommunstyrelsen om genomförandeplanen för naturreservatet. Naturskyddsföreningens styrelse skickade inför mötet in en lista med synpunkter; bland annat ställde de sig kritiska till ett förslag om att bygga spångar i skogen för att tillgängliggöra naturen, och till ett annat förslag om att frihugga vissa träd.

– Att bygga spångar i skogen på sjöns norra sida vore katastrofalt. På ett mycket litet område finns en unik biologisk mångfald, och alla ingrepp där riskerar att orsaka förödande skador på växter och djur. Området kan kollapsa ekologiskt. Man vill också frihugga vissa träd vilket är märkligt - vem ska egentligen bestämma vilka träd som får leva? Naturen borde sköta det själv, säger Linda Bell.

Kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) kommer att hålla i lördagens invigning och personligen avtäcka den nya entréskylten. Han är stolt över det nya naturreservatet. 

– Äntligen blir det ett naturreservat, det är något vi alla väntat på och jobbat för väldigt länge. Det är otroligt viktigt eftersom att Solna växer – att behålla naturen och lummigheten som är en så stor del av Solna stad, säger han. 

Han förklarar att han inte hann ta del av Naturskyddsföreningens synpunkter innan mötet, men att det förmodligen handlar om saker som går att se över och korrigera. 

– Listan kom in väldigt sent, men rent krasst kan jag säga att det antagligen handlar om saker som går att jobba på och hitta en lösning till. 

Att ekologin kring sjön skulle kunna komma till skada ska det inte finnas någon risk för, menar han:  

– Vi har tagit hänsyn till den miljö och natur som behöver skyddas, allt är i sin ordning. Vi kommer skapa ett riktigt vasst naturreservat. 

I det nordöstra hörnet av reservatet, mot Friends Arena, hade byggföretaget Peab tidigare fått strandskyddsdispens för att ställa upp byggbodar. När de sedan avvecklades 2016 fanns ett avtal som band Peab till att återställa marken till naturmark – något som fortfarande inte gjorts. I stället finns där en stor grusplan med diverse grushögar, lite skräp och ett ensamt träd kapat på mitten. 

– Det är väldigt tråkigt att det fortfarande ser ut så här och att kommunen inte tagit sitt ansvar och sett till att Peab återställt marken, vi är väldigt besvikna, säger Linda Bell. 

Pehr Granfalk säger att han inte är medveten om grusplanen, men att man ska titta på det så fort man kan: 

– Jag visste faktiskt inte om att det var grushögar där, men om det nu är så, så går det självklart att ordna till. Det kommer inte att vara några problem. 

Linda Bell menar att det är långt kvar innan hon och andra engagerade kan andas ut, men att invigningen på lördag är ett första steg på vägen. 

– Jag hoppas bara att kommunen tar våra ord och synpunkter på allvar, så att området kan få behålla sin unika biologiska mångfald, säger hon. 

MER Historien

Den 16 juni avtäcks entréskylten och det nya reservatet kan invigas – på fyraårsdagen efter att Alliansens förslag om att bygga 700 nya lägenheter på Råstasjöns stränder klubbades igenom.

25 000 personer skrev på protestlistan för att bevara området intakt, och nätverket Rädda Råstasjön och Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg jobbade aktivt för att avveckla förslaget. Världsnaturfonden och Hyresgästföreningen överklagade.

I februari 2016 beslutade Mark- och miljööverdomstolen slutligen att upphäva planerna på bebyggelse, och 2017 bestämdes i stället att området skulle bli ett naturreservat .  

Stockholm Direkt