Fixa nian. Beräkning av index utgår ifrån andel elever som riskerar att inte klara årskurs 9. Foto: Charlotte Årling

Resurser ska fördelas mer rättvist

Kommunen har tagit fram en ny modell för att fördela resurser utifrån elevernas olika förutsättningar. Snart ska bland annat elever som inte bor med två vårdnadshavare räknas in.

  • Publicerad 11:48, 8 sep 2020

Enligt skollagen är det kommunens ansvar att fördela resurser inom skolan efter barnens olika förutsättningar. Det ska bidra till minskade skillnader i grundskolornas resultat. I år rör det sig om totalt 51,5 miljoner kronor som ska fördelas till Huddinges grundskolor.

Från och med årsskiftet ska Huddinge kommun påbörja en förändring av modellen man utgått från när resurserna fördelas.

– Modellen vi använder i dagsläget utgår strikt från tre socioekonomiska parametrar, och tittar inte på hur de korrelerar med varandra, säger Maria Rindefors Dufva, ekonomichef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Den nya modellen tar hänsyn till att en kombination av riskfaktorer ofta ger större risk att unga inte klarar målen i årskurs 9 än varje parameter för sig. Den utgår också från fem parametrar istället för tre.

Nu ska man även ta hänsyn till om 1. Eleverna bor med en eller två vårdnadshavare, och 2. Om eleverna har någon vårdnadshavare som får ekonomiskt bistånd. Förändringen innebär att alla skolor framöver kommer att få någon del av medlen.

En glidande skala

– Den gamla modellen var lite tillspetsad. Oavsett vilka parametrar man utgår från får en skola ett index, och i den tidigare modellen fick inte skolor med ett index under medelvärdet ta del av medlen alls, säger Maria Rindefors Dufva.

– Den funktionen kommer inte att finnas i den nya modellen, eftersom den inte var helt rättvis.

Eftersom den nya modellen följer en glidande skala, där alla skolor får medel i proportion till index, väntas den bli den mer rättvis än ett system där det finns en minimungräns.

Omställningen kommer att ske över en fyraårsperiod så att övergången blir mjukare.

Socioekonomisk resursfördelning

I den nya modellen, som kommunen tagit fram med hjälp av konsultföretaget Sweco, beräknas ett index.

Beräkningen baseras på statistiska samband mellan elevers bakgrund och skolresultat.

De parametrar man valt att ta hänsyn till i den nya modellen är kön, nyligen invandrad, högsta utbildning hos vårdnadshavarna, om någon av vårdnadshavarna får ekonomiskt bistånd och om eleverna bor med en eller båda sina vårdnadshavare.

Visa merVisa mindre