LÅNG PROCESS. Det tar minst ett år att få ut en ny återvinningsstation, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Bilden är en genrebild. Foto: Mostphotos

Returstation i Norsborg stängs

Från 28 augusti kommer man inte längre kunna lämna tidningar och förpackningar vid Hundhamravägen i Norsborg. Då stänger nämligen återvinningsstationen och ingen ny station är planerad.

  • Publicerad 13:15, 22 aug 2019

Återvinningsstationen på Hundhamravägen i Norsborg kommer stänga 28 augusti. Det är bostadsrättsföreningen som äger marken som inte längre vill att containerna ska stå där.

– Främsta anledningen till det är att de infört källsorteringen i huset så då ville de inte ha kvar återvinningsstationen, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som sköter återvinningsstationerna.

På Hundhamravägen har det enligt henne inte varit problem med nedskräpning och dumpning.

– På helåret har vi bara fått in två stycken ärenden, en gång var det skräp runt stationen som blåst runt i området och en gång var en behållare inte tömd. Så det är verkligen inget problemområde, säger hon.

Svårt att hitta platser

I nuläget finns det inga planer att ersätta den station som stänger. Att hitta en ny plats för containerna är nämligen ingen lätt sak.

– Det tar minst ett år att få ut en station. Först måste vi hitta en lämplig plats med en välvilligt inställd markägare, och sedan måste vi få bygglov.

Den station som ligger närmast Hundhamravägen är Iduns vägs station. Men om det blir den som får ökat tryck efter 28 augusti är inte säkert.

– Vi vet aldrig varifrån folk kommer. Men vi följer upp hur läget är på alla våra stationer vid varje tömningstillfälle och varje städning. Ser vi att det blir mycket på en station kan vi justera, genom att öka antalet tömningar eller byta behållare.