På den planerade byggnadens östra sida, vid Portholmsgången, kommer det vara mindre blåsigt. Men stora delar av torget kommer inte vara lämpliga för längre häng. Foto: Söderberg Söderberg (illustration)

Risk för blåst när 21-våningshus ska byggas i Skärholmen

21 våningar, 100 hyresätter, kontorsplatser och kulturverksamhet. Det är planen för Stockholmshems nya huvudkontor i Skärholmen, som nu går att tycka till om. Men bygget kan också göra Bredholmstorget mindre trevligt att hänga på.

  • Publicerad 13:36, 13 jun 2019

SkärholmenDirekt har tidigare skrivit om höghuset som planeras på Bredholmstorget vid Skärholmens gamla gymnasium.

Det är dit Stockholmshem vill flytta sitt huvudkontor med närmare 300 platser. I de totalt 21 våningarna ska det också rymmas 100 nya hyresrätter och platser för kulturverksamhet och projektet har både beskrivits som ett "utropstecken över Skärholmen" och "en symbol för det nya Skärholmen".

Efter att planerna varit ute på samråd har de nu arbetats om något och ställs ut på granskning, och fram till den 3 juli går det att tycka till om planerna.

En av sakerna som har varit osäkra i projektet är höjden på huset, som hade kunnat störa flygtrafiken. Men efter samrådet står det klart att det inte kommer vara ett hinder.

En annan fråga har varit hur pass mycket skugga och blåst det höga huset kommer orsaka på Bredholmstorget, något som bland annat Skönhetsrådet har reagerat på tidigare.

– Byggnaden är så hög att den kommer skugga torget nedanför det mitt på dagen när folk vill vara där. Dessutom så kommer den dra ner väldigt mycket vind, så det kommer vara mindre trivsamt att vara på torget. Vi tycker att det är fel, när torget ändå ska utvecklas borde det bli bättre, inte sämre, sa Henrik Nerlund, rådets sekreterare i januari.

Utredning: Blir blåsigare

Nu har en ny vindutredning gjorts. Och mycket tyder på att det kommer bli rejält mycket blåsigare på torget när byggnaden står klar. Från att vara en plats där det är lugnt att hänga en längre stund kommer stora delar av torget få ett vindklimat som bara passar för kortare vistelser, enligt utredningen.

Samtidigt kommer det bli mindre blåsigt än tidigare på andra platser runt byggnaden.

"Sammantaget kommer det även efter byggnation finnas tillräckligt kvalitativa platser för utevistelse till att försvara byggande av ett högt hus enligt planförslag", menar stadsbyggnadskontoret.

21-våningshus sågas av Skönhetsrådet

Så blir Skärholmens nya skrapa

Ny profil. Den nya byggnaden med gymnasiet på höger sida. Foto: Söderberg Söderberg (illustration)

Högt. 21 våningar planeras Stockholmshems nya huvudkontor bli. Foto: Söderberg Söderberg (illustration)