"Om de ändå bygger tunneln här vill vi att de sätter upp ett rejält bullerskydd", säger Daniel Gökinan, t h, som bor intill tunnelbanespåret. De kommer att få stå ut med buller och damm, konstaterar han. Här med grannarna Per Marklund och Per Junesjö. Foto: Linda Gren

Risk för buller dygnet runt – i sju år

Bor du längs Enskedevägen, nära Sockenplan eller Enskede gård? Då får du vara beredd på att det kan bli oväsen – dygnet runt i sju år. Det är nya tunnelbanan som snart börjar byggas.

  • Publicerad 19:30, 20 feb 2018

Snart drar bygget av tunnelbanans nya blåa linje i Söderort igång. Då behöver man en arbetstunnel för att kunna ta sig in till det nya spåret. Infarten till tunneln är tänkt att placeras i Enskede gård, vid korsningen Palmfeltsvägen-Enskedevägen.

30 lastbilar per dygn

Cirka 30 lastbilar per dygn kommer att hämta sten i tunneln och köra det ut på Enskedevägen, höger mot Sockenplan, runt rondellen tillbaka mot Nynäsvägen. Arbetet ska pågå dygnet runt, även nattetid, i sju år, och man kommer att jobba med sprängningar, markarbeten och transporter av sprängsten.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Tunnelmynningen placeras bara 15 meter från närmaste bostadshus. Längs med Enskedevägen, där lastbilarna kommer att köra, ligger dessutom tre grundskolor, en gymnasieskola och fem förskolor.

Det här har fått flera boende i området att gå i taket.        

– Tunnelbanebygget är viktigt för Stockholms utveckling och för att minska trängsel på tunnelbanan, men ljudet när de lastar på sprängsten på ett lastbilsflak och accelererar upp för backen ut till Enskedevägen kommer vi att få leva med nattetid i sju års tid, säger Per Marklund, en av de som bor i närheten.

Fyra alternativ

Från början fanns fyra alternativa platser för arbetstunneln, men de övriga har strukits bland annat för att de krockar med stadens byggplaner i Söderort.

– Alla andra alternativ är bättre, eftersom transporterna varken passerar bostadshus, förskolor eller skolor på vägen ut till Nynäsvägen, säger grannen Per Junesjö.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Men tunneln vid Palmfeltsvägen skulle ändå ha byggts, enligt Anna Sandahl, projektchef för tunnelbanan i Söderort, som drivs av FUT, Förvaltningen för utbyggd tunnelbana. Den ska nämligen fungera som en permanent servicetunnel åt nya tunnelbanan.

– Vi ville undersöka om vi behövde ytterligare en tunnel som arbetstunnel men kom fram till att det bästa är att använda den här som ändå ska byggas. Dessutom är det här den plats som staden förordar starkast, säger hon.

Kan evakuera boende

När det gäller oväsen säger Anna Sandahl att de kommer att hålla sig till de gränsvärden som beslutas, men om de inte klarar det kan de komma att erbjuda ersättningsbostäder under byggtiden.

– Det här området vid Enskedevägen är ändå bullerstört så det är marginellt det vi tillför i form av buller. Vi försöker hålla byggtiden så kort som möjligt, därför behöver vi jobba dygnet runt där det är möjligt utan att överskrida gränsvärdena. Bullrande arbeten, som sprängningar och borrningar, görs i första hand under jord klockan 7-22 och grävarbeten ovan jord 7-19, tillägger hon.

– Nattetid får vi inte överskrida gränsvärdena och efter klockan 22 på vardagar är det 35 dBA - det motsvarar vindsus i träd, tillägger hon.

Barnfamiljer drabbas

Att spränga till klockan 19 är okej, om tunneln ändå byggs, men inte senare, menar de boende.

– De ansöker om att få överskrida dagens gränsvärden för buller, som är satta av en anledning, och det är anmärkningsvärt. Vi som har yngre barn lägger ju dem vid åttatiden, så det här kommer att påverka oss en hel del, säger Daniel Gökinan, som bor intill tunnelbanan.

Planerad byggstart för nya tunnelbanan är 2018-2019.

Fyra glashissar 70 meter under jord ska klara rusningen på nya t-banan

NY FILM: Så blir nya tunnelbanan

NYA BILDER: Så här blir stationerna på tunnelbanan mot Nacka och Söderort

Enskedebor sågar nya tunnelbanan - långt att gå och svårt att ta sig till Söder

Nya tunnelbanan i Söderort

Grön linje 19 görs om till blå linje och går via Gullmarsplan, med en förgrening mot Nacka, vidare till T-centralen. Nya dragningen kommer upp vid Sockenplan, samtidigt försvinner stationerna Globen och Enskede Gård, de ersätts med en ny station i Slakthusområdet.

Den nya t-banelinjen passerar inte Skanstull, Medborgarplatsen, Slussen och Gamla stan. För att ta sig dit måste man byta vid Gullmarsplan med hjälp av en hiss 70 meter under jord. Allt ska vara klart runt år 2027.

Ärendet ligger hos Mark- och miljödomstolen som ska fastställa hur mycket det får bullra olika tider på dygnet. Beslut väntas efter sommaren. Samtidigt är järnvägsplanen, som säger var och hur arbetstunneln får byggas, ute på granskning och berörda får lämna synpunkter till 1 mars.

Visa merVisa mindre