Provisoriskt. När Eon ska dra fjärrvärmerör under korsningen Kallhällsleden/Enköpingsvägen monteras trafikljusen ned och ersätts av en provisorisk rondell. Foto: Louise Bornhall

Risk för kö när korsning i Kallhäll byggs om

Eons arbete med att anlägga ny fjärrvärme i Järfälla går nu in i nästa fas. Det innebär att korsningen vid Kallhällskorset tillfälligt får färre körfält och en rondell, med risk för köer som följd.

  • Publicerad 16:44, 14 mar 2019

Det är korsningen vid trafikplats Kallhäll där Kallhällsleden och Enköpingsvägen möts, och där det finns på- och avfart till E18 som den närmaste tiden kommer att byggas om.

I nuläget regleras trafiken av trafikljus, men när Eon nu ska dra fjärrvärmerör i marken under korsningen, blir det ändring på den saken.

Planen är att trafikljusen ska monteras ned under nästa vecka och att de ska ersättas av en provisorisk rondell. I dagsläget är vägarna i korsningen flerfiliga, men det kommer att vara ett körfält från respektive håll som gäller under byggtiden.

– Det är en komplicerad passage och en hel del berg i marken som behöver sprängas bort för att vi ska kunna dra ledningen. Det är många arbetsmoment som tar lite tid, och av utrymmesbrist stänger vi inte av så långa sträckor åt gången, säger Oskar Jönsson, projektledare på Eon.

Här byggs för lokal energi i Järfälla

Påverkar trafiken

Rondellen planeras komma på plats nästa vecka eller veckan därpå, och övergången från trafikljus till en rondell kommer att ske nattetid när trafiken är som lugnast. Korsningen beräknas vara återställd i början eller mitten av maj.

– Det här kommer innebära en påverkan för de som är vana att ta den här vägen. Vi uppmanar de som kan att ta en annan väg eller avfart från E18, säger Lena Berglund, regionchef på Eon.

Alla Eons arbeten i Järfälla kopplade till fjärrvärmen, som pågått i närmare två år, beräknas vara klara till sommaren, medan asfaltering med mera beräknas klart i höst. Fjärrvärmeledningen som anläggs är totalt 2,4 mil och dras till det nya värmeverket i Högbytorp, Upplands-Bro, där det byggs en kraftvärmeanläggning och en biogasanläggning.

Här gräver de i Stäket – fyra meter under vattnet

Här är vägarna i Järfälla som byggs om 2019

Stockholm Direkt